Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Hvorfor er vanntetting av gjennomføringer dyrere enn branntetting?

11.11.2022

Av Bjørn Erik Skahjem

I dialog med bygg- og anleggsbransjen opplever vi at straks det er snakk om tetting av gjennomføringer, så ligger det implisitt "(brann)tetting av gjennomføringer" i hodebarken på de fleste. Ikke vanntetting. Branntetting er en etablert praksis med etablerte krav, og alle kjenner til det. Produkter sertifiseres etter et standardisert test-oppsett, og det testes i alt fra 30-240 minutter for å oppnå EI30 – EI240 (pluss noen andre ting, men dette er bare for å illustrere). Vanntetting er et mer diffust konsept uten etablert praksis eller standardkrav. Kravene er heldigvis i ferd med å endres, men det må også forventningene.

Med de rette forventninger

«Vi må også tette gjennomføringene i grunnmuren». (Brann)tette.

Den erfarne leser som har brent seg på å branntette en gjennomføring mot vann vet konsekvensen: en dyr reparasjonsjobb.

Men produktene som var type-godkjent for å tette mot vann var også dyre!

Eller var de egentlig det? Sammenlignet med branntette-produkter, så ja. Men denne sammenligningen skyldes denne implisitte koblingen til (brann)tettinger. Brann og vann er helt forskjellig, og det er naturligvis påkjenningene også, og derav produktenes egenskaper og pris.

En branntetting over himlingen i kontorlandskapet opplever sjelden grunnvann, overvann, trykkbelastninger, setninger, termisk ekspansjon, vibrasjoner, store temperaturforskjeller, UV (eksempelvis utvendige trekkerørsoppstikk som samler vann og gnagere), minusgrader, frost, radon og andre gasser. Brannceller er primært innvendige og med få påkjenninger, og funksjonen er å holde tett mot brann, HVIS det oppstår. Færre funksjonskrav og sjelden krav til levetid gir billigere produkter. For en vanntetting i grunnmuren er alt det nevnte overfor en mulig belastning. Omtrent det eneste en tetting i grunnmuren ikke trenger å hensynta: brann.

Det er derfor viktig å skille den umiddelbare tanken om brann for tetting av gjennomføringer. Branntetting av gjennomføringer gjøres i brannceller, og vann- og gasstetting av gjennomføringer i grunnmuren. For å gjøre det klart, så er ikke grunnmuren ut mot bakken en branncelle.

En vanntetting av gjennomføringer er ikke dyr om man kjenner konsekvensen. Der en dårlig utført vanntetting umiddelbart blir avslørt, kan en dårlig utført branntetting nærmest stå evig, og selv ikke ved brann bli avslørt om den holdt det den lovte. (Vedkommende som velger å finne ut av om branntettingen virkelig tåler 60 minutter har et kredibilitetsproblem. Råd fra oss hvis det brenner: løp!!)

Det som er sikkert er at det blir veldig dyrt om man branntetter vanntettingen.

Se løsning for rørgjennomføringer

Se løsning for kabelgjennomføringer


CSD har skrevet om hvorfor vanntetting av gjennomføringer har vært et underkommunisert område der det syndes mye, og hvorfor rådgivende ingeniører sitter med nøkkelen for å løse problemet. Les mer om dette her. Vi har også skrevet hvordan man bør utføre en vann, gass- og/eller gnagertetting av gjennomføringer i grunnmuren.

Har du gjennomføringer i grunnmuren som må sikres mot vann og gass til "evig" tid? Da vil vi gjerne at du kontakter oss

Bjørn Erik Skahjem's photo

Bjørn Erik Skahjem

Bjørn Erik er salgs- og markedssjef i CSD Sealing Systems, hvor han har ansvaret for etablering og betjening av markedsområdet Bygg og Anlegg. Bjørn har en bachelor i økonomi og ledelse og bakgrunn fra økonomisk analyse, megling og handel av finansielle instrumenter. Han har også hatt rollen som KAM/rådgiver i software- og rådgivningsselskap innen kjemiske produkter.