Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Kraftige svarte kabler i Nofirno kabelgjennomføringer i grunnmur.

Hvorfor er vanntetting av gjennomføringer dyrere enn branntetting?

31.01.2024

Av Bjørn Erik Skahjem

I dialog med bygg- og anleggsbransjen opplever vi ofte at tetting av rør- og kabelgjennomføringer tolkes som «branntetting av gjennomføringer» - ikke vanntetting. Mange tror at branntetting funker til begge deler. Det kan få store konsekvenser.

Branntetting er en etablert praksis med etablerte krav, og alle kjenner til dem. Produkter sertifiseres etter et standardisert test-oppsett, og det testes i alt fra 30 til 240 minutter for å oppnå EI30 – EI240 (pluss noen andre ting, men dette er bare for å illustrere).

Vanntetting er et mer diffust konsept uten etablert praksis eller standardkrav. Kravene er heldigvis i ferd med å endres, men det må også forventningene.

Klikk for å laste ned whitepaper om forsvarlig tetting av rør-  kabelgjennomføringer.

 

Branntetting holder ikke vann

Ved behov for å tette gjennomføringer i grunnmuren, er det ikke unormalt å gripe til løsninger for branntetting. Den erfarne leser som har brent seg på å branntette en gjennomføring mot vann vet konsekvensen: Dette holder ikke vannet ute, og byggherre sitter med en dyr reparasjonsjobb.

- Jammen, produktene som var type-godkjent for å tette mot vann var jo så dyre, er et vanlig argument. Eller var de egentlig det?

Sammenlignet med branntette-produkter, ja, men denne sammenligningen skyldes den implisitte koblingen til (brann)tettinger. Brann og vann er helt forskjellig, og det er naturligvis påkjenningene også, og derav produktenes egenskaper og pris.

Les også: Strenge krav til testing av Nofirno

 

Vanntetting skal tåle store belastninger

En branntetting over himlingen i kontorlandskapet opplever sjelden grunnvann, overvann, trykkbelastninger, setninger, termisk ekspansjon, vibrasjoner, store temperaturforskjeller, UV (eksempelvis utvendige trekkerørsoppstikk som samler vann og gnagere), minusgrader, frost, radon og andre gasser.

Brannceller er primært innvendige og med få påkjenninger, og funksjonen er å holde tett mot brann, HVIS det oppstår. Færre funksjonskrav og sjelden krav til levetid gir billigere produkter.

 

Grunnmur mot bakken er ikke en branncelle

For en vanntetting i grunnmuren er alt det nevnte overfor en mulig belastning. Omtrent det eneste en tetting i grunnmuren ikke trenger å hensynta: brann.

  • Det er derfor viktig å skille den umiddelbare tanken om brann for tetting av gjennomføringer. Branntetting av gjennomføringer gjøres i brannceller
  • Vann- og gasstetting er det som må til for gjennomføringer i grunnmuren

For å gjøre det klart, så er ikke grunnmuren ut mot bakken en branncelle.

Les mer: Nødvendige tiltak ved gjennonmføringer i yttervegg

 

Dårlig vanntetting blir avslørt

En vanntetting av gjennomføringer er ikke dyr om man kjenner konsekvensen. En dårlig utført vanntetting blir avslørt straks den utsettes for vann. Derimot kan en dårlig utført branntetting nærmest stå evig, og selv ikke ved brann bli avslørt om den holdt det den lovte.

(Vedkommende som velger å finne ut om branntettingen virkelig tåler 60 minutter, har et kredibilitetsproblem. Råd fra oss hvis det brenner: løp!)

Det som er sikkert, er at det blir veldig dyrt om man branntetter en gjennomføring som skal vanntettes.

 

Tips og råd om varig tetting av kabel- og rørgjennomføringer

CSD har skrevet om hvorfor vanntetting av gjennomføringer har vært et underkommunisert område der det syndes mye, og hvorfor rådgivende ingeniører sitter med nøkkelen for å løse problemet. Les mer om dette her.

Vi har også skrevet hvordan man bør utføre en vann, gass- og/eller gnagertetting av gjennomføringer i grunnmuren.

Har du gjennomføringer i grunnmuren som må sikres mot vann og gass til "evig" tid? Da vil vi gjerne at du kontakter oss.

Her finner du flere detaljer om forsvarlig og varig tetting av kabel- og rørgjennomføringer:

New call-to-action

 

Se løsning for rørgjennomføringer

Se løsning for kabelgjennomføringer

Denne artikkelen ble publisert første gang 11. november 2022 og er oppdatert.

Bjørn Erik Skahjem's photo

Bjørn Erik Skahjem

Bjørn Erik er salgs- og markedssjef i CSD Sealing Systems, hvor han har ansvaret for etablering og betjening av markedsområdet Bygg og Anlegg. Bjørn har en bachelor i økonomi og ledelse og bakgrunn fra økonomisk analyse, megling og handel av finansielle instrumenter. Han har også hatt rollen som KAM/rådgiver i software- og rådgivningsselskap innen kjemiske produkter.