Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Hylser og patron med tettemasse for Nofirno rør- og kabelgjennomføringer

Nofirno innfrir strenge miljøkrav etter omfattende testing

18.10.2023

Av Jon Øyvind Hansen

Nå er det grundig dokumentert at Nofirno ikke slipper ut skadelige stoffer, verken under montering eller etter installasjon av rør- og kabelgjennomføringer. Løsningen har bestått de strengeste testene, og i Sverige er Nofirno nå et anbefalt produkt for bygg og anlegg.

I praksis betyr dette at du som jobber med gummi- og silikonblandingen i Nofirnos fyllehylser og sealant, ikke skal bekymre deg for negative helseeffekter. Vi har oppdatert sikkerhetsdatabladet, og patronene har fått nye etiketter i tråd med dette.

For både offshore, maritim og bygg og anlegg gir dette en trygghet for at Nofirno mer enn innfrir nødvendige miljøkrav til bruk både innendørs og utomhus. Tidligere fikk vi noen tilbakemeldinger der montører var i tvil om hva slags beskyttelse de burde benytte. Det er jo ikke til å komme bort fra at løsningen lukter litt, og både rør og kabelgjennomføringer monteres ofte i trange rom uten nevneverdig ventilasjon.

Klikk for å laste ned whitepaper om forsvarlig tetting av rør-  kabelgjennomføringer.

 

Nofirno uten skadelige utslipp

Nå er det derimot bekreftet at det kun er snakk om lukt og ikke skadelige utslipp. Selv har vi vært klar over dette ganske lenge, men har manglet den riktige dokumentasjonen. Prosessen har vært så grundig at støttehylsene er drikkevannsgodkjent!

Vår partner Rala Sweden AB i Sverige har ledet an i denne godkjenningsprosessen, et samarbeid som inkluderer både produsenten Beele i Nederland og oss i CSD Sealing Systems.

– I Sverige risikerer du en lang og vanskelig vei inn til de store oppdragsgiverne i bygg og anlegg hvis du ikke kan dokumentere miljøkonsekvensene av løsningen du ønsker å levere, forklarer teknisk sjef Tobias Ahl hos Rala.

Så du denne? Revisjon av kabelgjennomføring

 

Nofirno er anbefalt produkt

De store utbyggerne forholder seg til katalogen med utvalgte byggevarer hos Byggvarubedömningen (BVB). Derfor er det avgjørende å kvalifisere til en plass i denne. Gjennom systematiske tester og grundig dokumentasjon har Rala fått på plass nødvendige data som ikke barer gjør Nofirno til et godkjent produkt. Det er en anbefalt løsning hos BVB, i såkalt grønn kategori.

– Da vet både entreprenør og utbygger at disse produktene holder solid kvalitet og bidrar til at bygget får beste miljøstandard, sier Ahl.

La oss se litt nærmere på hva en slik miljøgodkjenning betyr.

Innhold ved installasjon

Man ønsker ikke at stoffene i produktet sprer seg til luften eller ned i grunnen. Det vil ha negative konsekvenser for både montør og miljø.

Nofirno har ingen miljøskadelige utslipp, og montører løper ingen helserisiko ved berøring eller ved å puste inn gasser fra silikon/gummi-blandingen.

Innhold ved bruk

De som bor, arbeider eller oppholder seg i et bygg skal ikke utsettes for utslipp av skadelige gasser.

Nofirno er en godkjent og anbefalt løsning ved både installasjon og bruk innendørs. Det inneholder ikke stoffer som påvirker innemiljøet i bygningen.

Les også: Nødvendige tiltak ved gjennomføringer i yttervegg

 

Avgjørende godkjenning for bygg og anlegg

Dette med å bli bedømt i systemer som BVB, har vokst frem over en 10-15 års periode og fått en stadig sterkere stilling med tanke på krav til miljø. Holdningen finner vi i første rekke hos myndigheter og godkjenningsinstanser, men også hos aktører i bygg og anlegg.

– En slik godkjenning er avgjørende for at vi skal få innpass i den svenske bygg- og anleggsbransjen. Løsningen Nofirno er jo slett ikke ny, men den har manglet systematisk testing og nødvendig dokumentasjon, sier Tobias. Det er mulig å se detaljene i godkjenningen for deg som har innloggingsdetaljer hos Byggvarubedömningen.

Nå som dette er på plass, vil det være mye enklere for utbyggere å kunne dokumentere at de har valgt et miljøvennlig alternativ i sine bygg. Og omvendt muliggjør det for byggherrer å sette krav til at materialer skal ha en viss miljøkvalitet.

Se flere detaljer om våre løsninger her.

Ta gjerne kontakt med vår fagressurs på området.

New call-to-action

Jon Øyvind Hansen's photo

Jon Øyvind Hansen

Jon er administrerende direktør i CSD Sealing Systems og fagansvarlig for markedsområdene Maritim og Offshore. Han har bakgrunn fra maritim industri, som salg- og markedssjef hos Kumera (produsent av skipstransmisjoner), samt markedsdirektør i Norwegian Maritime Exporters Association (NME). Jon er utdannet i salg, marked, strategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI.