NOFIRNO TETTESYSTEM

Vann-, gass-, eksplosjons- og gnagertetting av kabelgjennomføringer

Egenskaper

Vanntett

Eksplosjonssikkert

Gasstetting

Gnagertett

UV-bestandig

Kjemikaliesikkert

Nofirno er dokumentert vanntett, gasstett, gnagertett og eksplosjonssikkert, og tilbyr en vedlikeholdsfri tetting med operasjonell levetid på over 50 år. Dette er et rent gummiprodukt der remser med Nofirno-hylser fyller åpent rom i en utsparing av betong/stål/plast, enten sirkulær eller rektangulær, og fungerer som en armering og forskaling for vår patenterte Nofirno tettemasse. Gummihylsene er minimum 60mm lange. Tettemassen påføres over hylsene i et 20mm tykt lag og klappes deretter på plass med en fuktig klut. Tettemassen binder seg på denne måten til hylsene, kabelen og utsparingsveggen. Denne løsningen trenger 80mm dybde, og gir en tetting som tåler en trykkmotstand på opptil 10 BAR (avhengig av areal - se beregner for trykkmotstand).

Nofirno tilfredsstiller krav iht. blant annet REN-blad (inntak til stasjoner), teknisk regelverk hos Bane NOR (vann og gnager), Statens Vegvesen sine håndbøker, og innen telekom/fiber.

Nofirno kan også benyttes til å tette på innsiden og utsiden av trekkerør. Dette er en kilde til at vann, gass og gnagere kommer inn i bygg.

Det tetter også rundt fiberrør, forutsatt at man sliper/rubber ned røret litt med sandpapir for å sikre heft.

Nofirno bruker ikke kompresjon for å oppnå en tett gjennomføring. Kompresjon deformerer gummi over tid og er grunnen til at løsninger som bruker dette må ha et vedlikeholdsprogram. Nofirno bruker en kombinasjon av heft og elastisitet, som tillater gjentatte radiale/aksiale bevegelser og utvidelser uten behov for vedlikehold gjennom hele produktets levetid.

Typiske grensesnitt der Nofirno brukes: grunnmur ut mot bakken/terrenget, gjennomføringer i kummer, vertikale oppstikk ut mot natur og i bygg.

Fordeler med Nofirno

  • Frihet ved installasjon - ingen millimeterpresisjon eller strenge krav til vinkler og kabelplassering
  • Fleksibilitet med bulkmateriale - utsparing annerledes enn prosjektert? Feil kabeldimensjon? Ikke noe problem - bare bruk mer eller mindre av materialet.
  • Levetid på over 50 år
  • Tåler strekk, vibrasjon og utvidelser uten å bryte tetting
  • Trykkmotstand opp mot 10 BAR (avhenger av areal – se godkjenning og beregner for trykk)
  • Kan installeres vertikalt (også over hodet)
  • Tetter sirkulære/rektangulære utsparinger
  • Vedlikeholdsfritt
  • Tåler alle værforhold (saltvann, vind, UV)
  • Driftstemperatur mellom -50 og +180 grader
  • Kan installeres mellom -25 og +60 grader
   • Anbefalt installasjonstemperatur er fra +5°C til +60°C
  • Enkel endring, tillegg eller fjerning - skjær ut herdet tettemasse tilpasset ny kabel, trekk ny eller fjern gammel kabel, påfør ny tettemasse (se installasjonsvideo)
  • Kan installeres rett i betong, stål, plast og glassfiber
  • Resistent mot konsentrasjoner av hydrokarboner, metan, hydrogensulfid og klor, samt flere andre kjemikalier (spør oss om dokumentasjon).

Tilleggsinfo Nofirno

 • Drikkevannsgodkjent (rød og hvit tettemasse)
 • Tettemasse tilgjengelig i rød og grå (svart, blå og hvit er bestillingsvare)
Installasjonsvideo Nofirno kabel trekkerør-thumb-1

Installasjonsvideo

Lik fremgangsmåte i alle hullmaterialer

Spill av
NOFIRNO technology-june.2015-thumb-2

Bevegelse og trykk

Se Nofirno i bruk

Spill av
Nofirno animasjonsvideo vanntetting-thumb-1

Nofirno egenskaper

Spill av
Nofirno sealant press-thumb-1

Hvorfor klappe?

Tettemassen Nofirno binder til alle flater

Spill av

Her finner du tekniske godkjenninger, datablader, tegninger og diverse tester for Nofirno Tettesystem

Nofirno produktdatablad
Produktdatablad for bygg og anlegg
Nofirno sikkerhetsdatablad
Trykk-godkjenning kabelgjennomføringer
Godkjenning for statisk trykkmotstand mot vann og gass i kabelgjennomføringer. Tabeller med trykkmotstand i diverse hullstørrelser finnes på side 20-22. OBS: Merk at trykkmotstanden er basert på tomme gjennomføringer, og at trykkmotstanden øker når kabler opptar plass og reduserer det trykkutsatte arealet. Intervallene for trykk i diverse utsparinger er ikke avgrensende for hvor store utsparinger produktene kan brukes i hvis trykket er lavere.
Nofirno - How does it work
En forklaring til Nofirno sine trykk-egenskaper med hefteflater, elastisitet, kompresjon og friksjon
Kalkulator for trykkmotstand (excel)
Nofirno Installasjonsveiledning
Installasjonsveiledningen viser et vertikalt trekkerør med kabler, men fremgangen er identisk for både horisontale og vertikale gjennomføringer i betong/metall/plast
Materialberegner-SIRKULÆR
Materialberegner for tetting på èn side av vegg/trekkerør. OBS: Gjelder kun for tetting mot vann, gass og gnager. Ta kontakt med oss for beregninger hvis det er for brann!
Materialberegner-REKTANGULÆR
Materialberegner for tetting på èn side av vegg/trekkerør. OBS: Gjelder kun for tetting mot vann, gass og gnager. Ta kontakt med oss for beregninger hvis det er for brann!
Nofirno CE Certificate
Nofirno resistenstabell (kjemikalier)
Nofirno går under VMQ helt til høyre. Motstanden gjelder høye eller rene konsentrasjoner av et stoff. Hvis det er tynnet ut er resistensen bedre enn oppgitt. Merk at vi har tester for eksempelvis hydrokarbonprodukter og motstand
Aldring og stråling
Godkjenning for rør- og kabelgjennomføringer i kjernefysiske anlegg. En forutsetning for denne godkjenningen er levetid på 60 år (se side 9, punkt 2 avsnitt 3)
Nofirno EX/ATEX godkjenning
Nofirno kan brukes i EX sone og holder tett mot eksplosjonstrykk (opp til gitte arealer som utsettes for trykk)
Nofirno drikkevannsgodkjenning
Merk at drikkevannsgodkjenningen kun gjelder rød og hvit tettemasse
Nofirno og beskyttelse i miljøvegger mot brennbare væsker
En vurdering for bruk av Nofirno i beskyttelsesvegger rundt tankanlegg og ved oppbevaring av brennbare væsker
Nofirno e-resistance
Nofirno RoHS sertifikat
Nofirno VOC EN16516 (72 timer etter 28 dager herding)
Ingen oksidering av flyktige organiske komponenter under eller etter herdeprosessen. Denne testen er iht EN16516 og er for de som bruker bygget etter installasjon
Nofirno VOC test 1 time og 24 timer
Ingen oksidering av flyktige organiske komponenter under eller etter herdeprosessen. Denne gasskromatografien viser ingen forekomst av flyktige organiske komponenter 1 time etter påføring. Ingen eksponering for utøvende part
Nofirno petrol and diesel resistance
Test som viser Nofirno reaksjon/egenskaper ved neddynking i bensin/diesel
Nofirno gnagertest
Nøyaktig hvorfor gnagere ikke tygger på Nofirno vites ikke, men det er testet og prøvd både i lab og praksis
Nofirno salt spray
Nofirno tåler saltvann