Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Tetting av kabelgjennomføring med Nofirno.

Slik sikrer du at gjennomføringen ut mot bakken blir tett

9.07.2021

Av Bjørn Erik Skahjem

Gjennomføringer ut mot bakken er ofte en utfordring å holde tett mot vann, gass og gnagere. Årsakene er mange, men det er få løsninger som holder mål.

Er du en av dem som har opplevd hvor kjedelig det er med en vannlekkasje i grunnmuren? Eller innsig av gasser? Gnagere som kommer inn via trekkerør? Du er ikke alene. Langvarige tetteløsninger for gjennomføringer via bakken har vært en mangelvare, og fraværet av dokumenterte og prøvde produkter har ledet til mange «Petter Smart»-løsninger med svært variable resultater.

Typiske utfordringer man kan møte på med slike kabel- og rørgjennomføringer er:

  • setning i bakken
  • høyt grunnvann
  • høyt vanntrykk
  • store temperaturendringer på rør/kabel som gir utvidelser og strekk
  • gasser som siger opp fra grunnen (radon, metan og hydrogensulfid)
  • kort levetid på tetteløsning

Og for trekkerør er gnagere og vann fra kummer et eget kapittel.

Fleksibel tetting av kabel- og rørgjennomføringer

Det kan vi nå heldigvis si hører fortiden til. Nofirno Tettesystem er en fleksibel løsning som kan tette omtrent «alle» gjennomføringer du har i grunnmuren, uten strenge krav til millimeterpresisjon eller plassering. Og løsningen er dokumentert med over 50 års levetid.

Produktet kan installeres i kjerneboring, på innsiden av trekkerør med kabler, i rektangulære utsparinger eller i innstøpningsgods. Det kan installeres både fra utsiden og innsiden av veggen.

Du kan lese mer om Nofirno her.

 

På disse bildene ser du hvordan kabel- og rørgjennomføringer ut mot bakken tettes grundig og med lang levetid:

Kabelgjennomføring rektangulær tettet

Rektangulær utsparing trekkerør tettet 2

Tetting mot vann, gass og gnagere

Vi anbefaler også å ta kontakt med oss for materialberegning og pris, optimale utsparingsstørrelser eller generelle tips for å sikre ditt bygg, anlegg eller trekkerør mot vann, gass eller gnagere.

Ta kontakt med oss her.

Ønsker du å lære om hva som står i de forskjellige regelverk/arbeidsbeskrivelser, og hvilke krav man bør sette til en gjennomføring? Da anbefaler vi vårt whitepaper "Tett blir ikke tett".

 

Bjørn Erik Skahjem's photo

Bjørn Erik Skahjem

Bjørn Erik er salgs- og markedssjef i CSD Sealing Systems, hvor han har ansvaret for etablering og betjening av markedsområdet Bygg og Anlegg. Bjørn har en bachelor i økonomi og ledelse og bakgrunn fra økonomisk analyse, megling og handel av finansielle instrumenter. Han har også hatt rollen som KAM/rådgiver i software- og rådgivningsselskap innen kjemiske produkter.