Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Kabelgjennomføring basert på silikon/gummi gir fleksibilitet for både designer og elektriker helt frem sjøsetting av skipet.

Enklere design og installasjon av kabelgjennomføringer på skip

25.05.2022

Av Jon Øyvind Hansen

De mest utbredte metodene for kabelgjennomføringer i skott og dekk krever detaljert og presis planlegging gjennom hele fartøyet, med tilpassede rammer og omfattende montering. Den alternative løsningen basert på silikon og gummi er mer fleksibel i alle stadier av konstruksjon og installasjon, uten behov for ettersyn.

Selv om de har en tilsynelatende passiv funksjon, er gjennomføringer for kabler trolig blant de mest utsatte komponentene i et skip. De skal til enhver tid holde tett mot vann, gass og brann, uansett belastning fra fartøyets bevegelser, UV-stråling og temperaturendringer i kablene.

Leverandørene av kabelgjennomføringer møter disse utfordringene på ulike måter. Ved å være bevisst på valg av løsning for fartøyet, kan du få en mer takknemlig oppgave, enten du skal designe eller installere kabelgjennomføringene. Valget påvirker også de som får vedlikeholdsansvaret i driftsfase.

De to metodene som benyttes i dag er

  • faste, tilpassede rammer som boltes eller sveises fast i skott eller dekk
  • rammeløs gjennomføring der en sealant og støttehylser i silikon/gummi bærer kablene og tetter gjennomføringen

Konstruksjon og design

En rammebasert løsning krever at verftet først må klargjøre tilpassede huller til alle kabelgjennomføringer. Deretter må fabrikkproduserte rammer fra leverandøren sveises fast.

Med en gummi/silikonbasert løsning er det tilstrekkelig å klargjøre hull med rett størrelse. I praksis kan hva som helst av åpninger i skott og dekk brukes som gjennomføring.

Det betyr at trekking av kabler kan ta til straks skroget ankommer det norske verftet for ferdigstillelse. Gevinstene er enklere design, mer effektiv bruk av tid og tilgjengelig plass og reduserte kostnader.

For begge løsninger er det utviklet gode digitale verktøy til hjelp i planlegging og design og kabelgjennomføringene. Da får du optimale åpninger tilpasset antall og diameter på kablene.

Montering

Installasjon av en rammebasert løsning krever stor presisjon. Ramme og pakninger må skrus grundig på plass for at gjennomføringen skal bli tett. Erfaringer viser at litt for raske jobber kombinert med rimeligere uoriginale rammer kan gi lekkasjer. Derfor stiller flere leverandører krav til at kun deres egne fabrikkproduserte rammer skal benyttes for å sikre at gjennomføringene blir tette.

Med en gummi/silikonbasert løsning vil kabelgjennomføringen bli tett så lenge montøren følger anvisningene om bruk av hylser og sealant (tettemasse). Hylsene sørger for støtte og armering, mens riktig type sealant sørger for at gjennomføringen holder tett i hele skipets levetid.

Du kan hente inn noen bidrag til bunnlinjen i monteringsfasen: Enhver medarbeider med litt opplæring kan pakke en slik gjennomføring. Det er ikke påkrevd med montør fra leverandør eller bruk av skipselektriker til å legge hylser og sealant for at installasjonen skal være godkjent. Med andre ord kan medarbeidere med en lavere timepris utføre denne oppgaven.

Les flere detaljer om monteringen her: Kabelgjennomføring på skip

Raske tilpasninger

Begge typer kabelgjennomføringer kan naturlig nok justeres ved behov for å fjerne, legge til eller bytte ut kabler. Med silikon/gummiløsningen er dette en enkel operasjon.

Det er ikke nødvendig å demontere gjennomføringen, men kun fjerne litt sealant og noen hylser for å gi plass til ny kabel. Ny sealant herder til den gamle. Det gjelder også hvis du har fjernet en kabel og skal lukke deler av en gjennomføring.

Vedlikehold

Kabelgjennomføringer i et fartøy må holde tett mot vann, gass og brann uten avbrudd. Bevegelser i skrog og dekk ved sjøgang forplanter seg til installasjoner. Dermed kan alle mekaniske komponenter, som skruer og bolter, løsne.

I en rammebasert kabelgjennomføring er det bolter som holder ting tett, så disse må etterstrammes. Vær spesielt obs på at det kan oppstå lekkasjer i hjørner.

Kabler i bruk utvikler varme som gir aksielle og radielle bevegelser. Dette gir deformasjon av kablene, noe rammesystemet over tid ikke klarer å kompensere for. Med andre ord er det nødvendig med ettersyn og et vedlikeholdsintervall på slike gjennomføringer.

Hvis du velger kabelgjennomføringer med silikon/gummi, vil både skrogets vandring og kablenes temperaturendringer tas opp i den fleksible installasjonen. Det er ingenting som løsner over tid. Etter en test av at gjennomføringen faktisk er tett etter fullført pakking, er det ikke behov for vedlikeholdsrutiner.

Oppsummert er det gevinster å hente på å ha et bevisst forhold til valg av type kabelgjennomføringer. Det gjelder både ved design, montering og i driftsfase.

Se flere detaljer om våre løsninger her.

Ta gjerne kontakt med vår fagressurs på området.

 

Jon Øyvind Hansen's photo

Jon Øyvind Hansen

Jon er administrerende direktør i CSD Sealing Systems og fagansvarlig for markedsområdene Maritim og Offshore. Han har bakgrunn fra maritim industri, som salg- og markedssjef hos Kumera (produsent av skipstransmisjoner), samt markedsdirektør i Norwegian Maritime Exporters Association (NME). Jon er utdannet i salg, marked, strategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI.