NOFIRNO/CER TETTESYSTEM FOR UISOLERTE SKOTT

H/Jet-brann-, vann-, gass-, røyk og eksplosjonssikker rørgjennomføring OFFSHORE

Egenskaper

Vanntett

Brannsikkert

Eksplosjonssikkert

Gasstetting

UV-bestandig

Kjemikaliesikkert

Nofirno /Cer er en branntetting som også er vanntett, gasstett, røyktett og eksplosjonssikker. Den tåler alle typer værforhold, inkludert saltvann og UV, og er særdeles vennlig for å gjøre utskiftninger. Operasjonell levetid på produktet er over 50 år, uten vedlikeholdsbehov.

Våre Nofirno/Cer gummihylser fyller tomrommet i sleeve i dekk/skott, og i hver ende av gjennomføringen påføres vår patenterte sealant i et 20mm tykt lag. Dette partisjonerer opp arealet og «fanger» luft i gjennomføringen og brukes som isolasjon. Dybden på sleeven vil for H- og Jet brann være minimum 250 mm dyp. (For mer informasjon for H- og Jet brann se dokumentasjonsliste). Eksempelvis kan det nevnes at Nofirno/Cer er testet for 4 timers Jet-brann test på totalt uisolert skott både med og uten rør i gjennomføringen.

Nofirno-løsningen gir en tetting som tåler en trykkmotstand på opptil 10 BAR (avhengig av areal – se trykktabell), og er også eksplosjonssikkert (avhengig av areal - konverteringsfaktor på 1,5 for å omgjøre statisk trykk til dynamisk trykk fra trykk-godkjenning).

Nofirno/Cer bruker ikke kompresjon for å oppnå en tett gjennomføring, og er uten metalldeler. Kompresjon deformerer gummi over tid og er grunnen til at løsninger som bruker dette må ha et vedlikeholdsprogram. Nofirno/Cer bruker en kombinasjon av heft og elastisitet, som tillater gjentatte radiale/aksiale bevegelser og utvidelser uten behov for vedlikehold gjennom hele produktets levetid.

Nofirno er godkjent med boltede sleever der er hvor kun kaldt arbeid er tillatt. Nofirno/Cer kommer også som profilert pakning for nettopp slike løsninger.

Fordeler med Nofirno

  • A- og H/Jet-brann
  • Vann-, gass- og røyktett - EKSPLOSJONSSIKKERT
  • Frihet ved installasjon – ikke strenge krav til rørplassering eller vinkel – produktet har ikke faste plasseringer. Ingen millimeterpresisjon
  • Fleksibilitet med bulkmateriale - utsparing annerledes enn prosjektert? Feil kabeldimensjon? Ikke noe problem - bare bruk mer eller mindre av materialet. 
  • Levetid på over 50 år - eldes ikke
  • Tåler strekk, vibrasjon og utvidelser uten å bryte tetting
  • Trykkmotstand opp mot 10 BAR (avhenger av areal – se trykktabell)
  • Kan installeres vertikalt (også over hodet)
  • Kan installeres i alle typer sleeves
  • Vedlikeholdsfritt
  • Tåler alle værforhold (saltvann, UV)
  • Driftstemperatur mellom -50 og +180 grader
  • Enkel endring, tillegg eller fjerning - skjær ut herdet tettemasse tilpasset nytt rør, trekk nytt eller fjern gammelt rør, påfør ny tettemasse
  • Resistent mot konsentrasjoner av hydrokarboner, hydrogensulfid og klorin, samt flere andre kjemikalier (se resistenstabell)
2021 CSD Nofirno 2 videobilde

Installasjonsvideo

Lik metode for grønn Nofirno/CER

Spill av
NOFIRNO technology-june.2015-thumb-2

Installasjonsvideo

Se Nofirno i bruk

Spill av
Last ned dokument
Her kan du laste ned sertifiseringer og informasjon om Norfirno