Nofirno/CER

For garantert tetting av alle typer kabel- og rørgjennomføringer.

 

Nofirno/CER er en branntett, vanntett, og gasstett løsning som også er eksplosjonssikker opptil 3 bar. Den gir effektiv og driftsøkonomisk tetting av alle typer kabel- og rørgjennomføringer og forsegler mot både betong, plast og GRP, aluminium og kompositt, samt stål og andre metaller.

Nofirno/CER er utviklet for å tilfredsstille krav i alle miljøer, som offshore og skip. Enkel montering og vedlikeholdsfri levetid på 50 år.

Løsningen er godkjent for alle kjente Jet- og H-brannkrav. Det vil si at den er testet for Jet-brann med en energi på 350 kW/m2 i 4 timer – J240 – uten krav til tilleggsisolasjon på sleeve, rør eller skott/dekk. Dermed eksisterer ikke lenger kravene til PFP, Chartek o.l.

Sentrale egenskaper:

 • Samme installasjonskrav og produkt system som Nofirno.

 • Nofirno/Cer leveres i en grønn farge

 • Kan installeres imellom -25oC og +60oC grader. Akseptabel driftstemperatur er i spekteret -50oC til +180oC.

 • Enkel endring, tillegg eller fjerning av rør og kabler

 • Opptar bevegelse og trykk

 • Tetter alle former og dimensjoner av gjennomføringer

 • Tåler alle værforhold, fra arktiske til tropiske, ozon, saltvann, vind og UV

 • Helt Halogen-fri med null innhold av flyktige organiske forbindelser

 • Resistent mot metan, hydrogensulfid, klor og flere andre kjemikalier

 • Tåler olje- og dieselsøl

 • Drikkevannsgodkjent

 

Nofirno/CER består av rørhylser og tettemasse basert på silikongummi av høy kvalitet. Komponentene inneholder ikke mineralull eller andre absorberende materialer. Derfor oppstår det ikke fukt og korrosjon i gjennomføringene.

Nofirno CER-system

Egenskaper

Vanntett

Branntett

Brannsikkert

Eksplosjonssikkert

Gasstetting

UV-bestandig

Kjemikaliesikkert

Bruksområder