Datasenter

Dagens datasentre konstrueres for å drive med maksimal effektivitet, både hva gjelder energi, servere, lagring og nettverk. Slike investeringer krever maksimal beskyttelse.

 

Våre tettemidler for kabel- og rørgjennomføringer sikrer mot både brann, vann, gass, gnagere, røyk og eksplosjon.

Datasentre yter tjenester som er kritiske for driften til nær sagt all næringsvirksomhet, og de er blitt sentrale i hverdagen til oss mennesker. Derfor vet vi at det er avgjørende å unngå avbrudd.

Ved hjelp av vår teknologi vil du minimere risikoen for at uønskede hendelser fører til skader og nedetid.

Datasentre krever maksimal beskyttelse mot brann, vann, gass, gnagere, røyk og eksplosjon.