Crusher

Løsningen som hindrer brann i å spre seg ved varmeutvikling i plastrør.

 

Crusher er et system som fullstendig tetter en rørgjennomføring ved brann. Dette er løsningen for å hindre spredning av brann der det benyttes plastrør o.l. som smelter ved varmeutvikling.

Plastrør utgjør et alvorlig problem ved brann. Materialet blir mykt allerede ved 75oC og selvantenner ved rundt 140oC. Crusher løser dette problemet.

Den enkle og effektive Rise/Ultra-teknologien gjør at Chrusher-systemet kan brukes på alle typer rørgjennomføringer. En såkalt C-fit crusher i Rise/Ultra-systemet presser sammen og lukker plastrøret ved varmeutvikling. Samtidig vil det ekspanderende produktet i løsningen henge seg fast både i røret og i åpningen. Dermed forsegles alle åpninger og brannen kan ikke spre seg.

Den ekspanderende massen er Nofirno tettemasse, som også er ekstremt vanntett. Løsningen er derfor egnet innen en rekke områder, som skip, offshore, industri, bygg og anlegg og overalt hvor det er behov for å beskytte mennesker og miljø.

Crusher hindrer brann i å spre seg ved varmeutvikling i plastrør.

Egenskaper

Vanntett

Branntett

Brannsikkert

Gasstetting

UV-bestandig

Kjemikaliesikkert