Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Utstyret i Beele Engineering research department kan simulere omgivelser i Sahara og Antarktis.

Tester tetting som i Sahara og Antarktis

12.05.2021

Av CSD

Vår leverandør Beele Engineering B.V. har sitt eget testsenter og laboratorium, og Beele Engineering research department er hjertet og hjernen av virksomheten.

Aktiviteten her har ført frem til en rekke tetnings-løsninger som holder mål med upåvirket kvalitet i nærmere 50 år. Slike resultater oppnår vi kun gjennom kontinuerlig produktutvikling.

Branntetting og brannsikring

Blant aktivitetene ved Beele Engineering research department er:

  • forskning på hvordan materialer brytes ned når det utsettes for harde påkjenninger over tid
  • utvikling av nye materialtyper
  • utvikling av nye bruksområder
  • test av branntetting og brannsikring under harde påkjenninger
  • test av tetting mot vann under harde påkjenninger

Avdelingen benytter avansert utstyr for utvikling og testing.

UV-påvirkning

Utstyret kan simulere:

  • voldsomme branner
  • omgivelser fra Sahara-ørkenen til Antarktis
  • saltvann- og UV-påvirkning
  • årevis med tøffe påkjenninger i installasjoner på sjø og land

På den måten kan nyutviklede produkter bli utsatt for reelle tester for å slå fast om de faktisk har ønskede egenskaper og nødvendig kvalitet.

Utviklingsarbeidet utføres av et internasjonalt ingeniørteam, der hver og en er spesialister på teknologier knyttet til forsvarlig tetting. De har rett og slett et lidenskapelig forhold til å utvikle nye løsninger og forbedre eksisterende produkter og systemer.

Les gjerne mer på Beele.com.

 

CSD