Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Sealing Valley blir Center of excellence for forsvarlig tetting av rør- og kabelgjennomføringer.

Sealing Valley: Nytt kompetansesenter for kabel- og rørgjennomføringer

12.05.2021

Av Jon Øyvind Hansen

I august 2021 åpner Beele Engineering portene til Sealing Valley. Dette blir et Center of excellence med hypermoderne forskningsfasiliteter - en boltreplass for de som ønsker å øke sin kompetanse på forsvarlig tetting av rør- og kabelgjennomføringer.

Sealing Valley befester selskapets posisjon som den ledende produktutvikleren og leverandøren av løsninger for rør- og kabelgjennomføringer.

I den lille nederlandske byen Aalten nær grensen til Tyskland har vår leverandør Beele Engineering B.V. sitt hovedkvarter. Og her er gründer og eier J.A. Beele i ferd med å etablere Sealing Valley – et Center of excellence for produksjon, forskning og utvikling, utprøving og utveksling av teknologisk kompetanse.

Kompetanse om tetting

Arbeidene med utviklings- og kompetansesenteret tok til allerede i 2017, og senteret skulle vært i gang nå - hadde det ikke vært for forsinkelser på grunn av pandemien. Nå er ting i ferd med å komme i gang på ny, og planen er åpning i august i år.

Dette er et privatfinansiert prosjekt, som munner ut i en hyperspesialisert campus der formålet er å øke kompetansen i markedet om forsvarlig tetting av rør- og kabelgjennomføringer. Samtidig vil det være her Beele Engineering fortsetter sin kontinuerlige utvikling av produkter, løsninger og metoder.

Uklart regelverk

Behovet for et slikt Center of excellence viser seg i det daglige. Ofte ser vi at beskrivelser og spesifikasjoner av tettinger er uklare, fordi regelverket er uklart in flere bransjer. En gjennomgående holdning til forsvarlig tetting er at «dette er sikkert noe noen andre tar hånd om».

Derfor har vi ingen garanti for at sertifikater og godkjenninger av tette-produkter er tydelige nok til at produktene som velges, faktisk er gode nok til formålet.

Tryggere med kunnskap

Spesielt i små og mellomstore virksomheter som skal utføre slike oppdrag, er det en utfordring å sette seg inn i og implementere regler og godkjenninger. Og da er det fare for at en installasjon ikke blir tettet med produkter som holder de kvaliteter som må til for å sikre mot brann, røyk, gass, vann eller gnagere.

Her er vi ved kjernen av formålet med Sealing Valley: Her skal alle som er involvert i slike prosjekter få nødvendig opplæring, få prøve seg på praktisk bruk og tilgang til kunnskap og kompetanse på området forsvarlig tetting.

Ikke noe annet sted i verden vil du finne nettopp så mye ekspertise, kompetanse og praktisk kunnskap om tetting samlet på ett sted.

 

Jon Øyvind Hansen's photo

Jon Øyvind Hansen

Jon er administrerende direktør i CSD Sealing Systems og fagansvarlig for markedsområdene Maritim og Offshore. Han har bakgrunn fra maritim industri, som salg- og markedssjef hos Kumera (produsent av skipstransmisjoner), samt markedsdirektør i Norwegian Maritime Exporters Association (NME). Jon er utdannet i salg, marked, strategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI.