Aquastop

Tetting av gjennomføringer under ekstremt våte forhold.

Aquastop er et formbart gummiprodukt som sørger for å stoppe lekkasjer i grunnvannsomgivelser. Materialet fester seg lett og kan installeres på våte overflater.

Rør- og kabelgjennomføringer som lekker er ofte et problem i ulike bygg og installasjoner. Konsekvensene er både umiddelbare skader på materialer og utstyr og korrosjon over tid. Aquastop løser denne utfordringen. Det formbare gummimaterialet benyttes til å tette lekkasjer både i selve røret og i rør- og kabelgjennomføringer. Selv der det renner vann gjennom installasjonsområdet, vil Aquastop sørge for fullstendig tetting av utsparingen rundt en gjennomføring.

Typiske bruksområder er pumpestasjoner og kjellere, med utette rør- og kabelgjennomføringer. Bruk gjerne Aquastop utenpå eksisterende tettesystemer som trenger forsterkning.

Start installasjonen med å fylle utsparingen rundt gjennomføringen med Nofirno rørhylser, som en armering. Påfør deretter Aquastopp. Ved behov for branntetting i tillegg, kan arbeidet avsluttes med et lag Nofirno tettemasse.

Aquastop er et formbart gummiprodukt som sørger for å stoppe lekkasjer i grunnvannsomgivelser.

Egenskaper

Vanntett

Branntett

Brannsikkert

Eksplosjonssikkert

Gasstetting

Gnagertett

UV-bestandig

Kjemikaliesikkert