Actifoam Ultra

Fleksible sandwichplater med ekstrem motstandsdyktighet mot brann

 

Actifoam Ultra er en forsterket versjon av Actifoam, der plater med Actifoam og Rise er lagt lagvis i et sandwich-system. Dette garanterer for den beste motstandsdyktigheten mot brann.

Materialet kan enkelt tilpasses så det setter seg skikkelig i åpningen som skal tettes. Ytterligere brannsikring oppnås ved å forsegle kantene av Actifoam Ultra-platene med Nofirno tettemasse. Ved en brann, vil denne forseglingen danne et keramisk beskyttende lag som sikrer at Actifoam Ultra-tettingen forblir intakt og gjør jobben den er satt til.

Dette sandwich-systemet har gjennomgått de tøffeste branntestene, med en temperatur på 1250oC over to timer. Normalt pågår en slik test i én time. Resultat: Tettingen forble intakt gjennom hele testen.

Typiske bruksområder for Actifoam Ultra er tuneller, bygninger, industri, kjemiske og petrokjemiske installasjoner, telekom, datasenter, skip og offshore.

Actifoam Ultra kjennetegnes ved ekstrem motstandsdyktighet mot brann, gummimateriale som ikke opptar fuktighet, og som aktiveres ved eksponering for flammer eller varme. Installasjonen er enkel, og løsningen er svært gunstig for å tette åpninger.

Actifoam Ultra fra CSD har ekstrem motstandsdyktighet mot brann.