Actifoam

Brannsikring av sprekker og åpninger.

 

Actifoam er isolasjonsplater av foam gummi til å fylle sprekker og åpninger konstruksjoner for å forhindre at brann sprer seg. Materialet utvider seg ved varmeutvikling og fyller hele åpningen, slik at flammene ikke slipper videre.

Actifoam kan også benyttes til ulike former for tetting, ettersom materialet ikke trekker fuktighet. Lukket cellestruktur betyr at Actifoam har ekstremt gode varmeisolerende egenskaper.

Produktet levers som plater som er enkle å håndtere på stedet og tilpasses hver enkelt åpning som skal tettes.

Typiske bruksområder er brannsikring av kabelgjennomføringer og overganger for busbar gjennomføringssystemer (BTS). Det er en smart måte å foreta midlertidig branntetting i anleggsperioden. Dører og luker kan branntettes med Actifoam, og løsningen er godt egnet for både brannsikring og varmebeskyttelse av ulike systemer.

Actifoam kan med fordel sikres ytterligere med Nofirno tettemiddel i front av installasjonen.

Actifoam kjennetegnes som en enkel løsning for både nye og eksisterende kabelgjennomføringer, inkludert supplere og fjerne kabler i ettertid. Gummimaterialet aktiveres ved eksponering for flammer eller varme, og Actifoam er EN-godkjent for to timers brannbelastning.

Actifoam er isolasjonsplater av foam gummi til å fylle sprekker og åpninger konstruksjoner for å forhindre at brann sprer seg.