Samferdsel og infrastruktur

Vei, jernbane, telekom og kraft er alle sektorer med stadig mer avanserte komponenter og utstyr. Tekniske installasjoner, bygg og kiosker langs bane, vei og i lufthavner er sårbare. Det samme gjelder basestasjoner, transformatorstasjoner, nettstasjoner, vindparker og kraftanlegg.

 

Derfor blir det stadig mer kritisk å beskytte rør- og kabelgjennomføringer mot spesielt vann og gnagere for yttervegger og brann for branncellene.

Eksempelvis må trekkerør under skilt, lys og master tettes for å beskytte mot frostsprengning og vannskade av kabel. Tetteløsningen må tåle UV-stråling og alle værtyper for å holde tett mot naturens påkjenninger.

Kabelgjennomføringer må være gnagertette, slik at mus og rotter ikke får tilgang til tekniske rom og ødelegger kabling og utstyr.

Våre tettinger beskytter fullstendig mot slike typer ytre påvirkning. De er også gasstette, slik at avgasser fra organisk materiale og kjemikaliesøl ikke får spre seg til bygg.

Våre produkter er spesifisert i prosjekter knyttet til e-verk, samferdsel og infrastruktur, der man ønsker en solid tetteløsning med levetid på over 50 år, og som tåler alle driftstemperaturer, mekaniske belastninger og naturens påkjenninger.

Installasjoner i samferdsel og infrastruktur krever at rør- og kabelgjennomføringer sikres mot vann, gnagere og brann.