Rørgjennomføringer

Rørgjennomføringer er sårbare punkter i en installasjon som i utgangspunktet skal fungere i flere tiår.

 

Bevegelser i røret som følge av temperaturendringer, vibrasjoner, vinkelforandringer og lignende gir belastninger som kan forårsake inntrenging av vann og gass eller bryte en brannbarriere. Dette kan også forårsake korrosjon.

Våre fleksible og elastiske løsninger garanterer nettopp mot dette. De silikongummi-baserte produktene sørger for å holde rørgjennomføringene tette i år etter år, uten behov for vedlikehold. Her er det verken metallkomponenter eller isolasjon basert på mineralull. Derfor er det heller ingen risiko for korrosjon i rør eller svikt i tettingene.

Installasjon av Nofirno rørgjennomføringer i vegg.

Sentrale egenskaper:

  • Godkjent som brann og eksplosjonssikring
  • Beskytter mot UV, saltvann og olje
  • Vedlikeholdsfritt med levetid på over 50 år
  • Unikt, fleksibelt tettesystem med enkel utskiftning
  • Tåler høyt vanntrykk og bevegelser

Kontakt oss