Korrosjon- og brannhemmende maling

Korrosjon er et problem i miljøer der rør og andre metallkomponenter blir utsatt for høy luftfuktighet, salt og våt sjøluft eller saltvann direkte.

 

I slike bruksområder anbefales vår korrosjonshemmende maling. Kort fortalt er dette en vannbasert polymeremulsjon som også gir termisk isolasjon.

Dette gjør løsningen spesielt godt egnet for installasjoner offshore, på skip, i industrien og andre lokasjoner der det er kritisk å forebygge korrosjon i rør.

Denne malingen er samtidig brannsikker.

Metallrør i byggkonstruksjon med og uten korrosjon- brannhemmende maling.