Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Kabling om bord på fartøy.

Vedlikehold og revisjon av kabelgjennomføringer om bord

14.06.2023

Av Jon Øyvind Hansen

Kabelgjennomføringene på skip og plattform blir utsatt for store påkjenninger. Reglene krever at alt er på stell til enhver tid, og dette vil bli kontrollert. Derfor er det en fordel å benytte en løsning som ikke trenger vedlikehold og samtidig er enkel å modifisere ved behov for å fjerne eller trekke ny kabel.

Rammebaserte kabelgjennomføringer er har en mekanisk tilstramning og kan derfor løsne over tid med, vibrasjoner og temperatursvingninger. En silikon- og gummibasert gjennomføring er fleksibel og tett og vil ikke slippe.

Likevel er det ikke til å unngå at du kjenner litt på behovet for å sjekke om en kabelgjennomføring faktisk fremdeles er tett etter en viss tid. Og nå krever jo klasseselskapene at gjennomføringene blir inspisert.

Last ned vår sjekkliste for flere detaljer om sikring av kabelgjennomføringer  på skip og offshore.

 

Sjekk av kabelgjennomføring

Så ta gjerne en sjekk av behovet for vedlikehold. Her er det flere metoder:

  • Du kan lyse mot skottet på hver side av en kabelgjennomføring. Hvis du ser lyset fra den andre siden, er det åpenbart oppstått et hull i tettingen.
  • Du kan også bruke oppvaskmiddel eller et mer spesifikt middel for lekkasjetest og sette trykk på gjennomføringen. Da vil det boble dersom ting ikke er tett.
  • Noen velger å benytte ultralyd for å avdekke svikt i kabelgjennomføringen.

Husk likevel at en kabelgjennomføring basert på silikon- og gummi-løsningen Nofirno med sealant og støttehylser, er fullstendig vedlikeholdsfri når den blir montert i tråd med leverandørens anvisning. Og de forholdsvis nye reglene for skip og flytende installasjoner setter krav til dokumentasjon på at anvisningene er fulgt.

Les mer: Nye krav til godkjente kabelgjennomføringer

 

Bytte og fjerne kabler

Når du skal foreta revisjon av kabelgjennomføringer, er det lite arbeidskrevende. Å erstatte, legge til eller fjerne kabler kan gjennomføres uten å påvirke den øvrige installasjonen. Løsninger der en ramme er skrudd fast, medfører ofte at flere kabler må løsnes for at du skal komme til den kabelen som er moden for utskifting. Da må du sørge for at mye av den opprinnelige installasjonen blir tett, igjen.

Nofirno-løsningen er konstruert på den måten at det ikke er behov for å åpne hele gjennomføringen. Ved eksempelvis utskifting av en kabel, skjærer du løs tettingen rundt kabelen, trekker den ut, trekker gjennom den nye og forsegler mot eksisterende sealant.

Så du denne? Mindre plasskrevende kabelgjennomføringer på skip

 

Oppbygging av en stabil kabelgjennomføring

Vi kan jo se litt mer på detaljene:

Tettingen er bygget opp av to komponenter - en «forskaling» av silikongummibaserte hylser forsynt med en spesialutviklet tettemasse. Sammen sørger de to elementene for en stabil og sterk tetting som holder unna for både vann, vibrasjoner, gass, brann og gnagere.

Ved behov for å trekke en ekstra kabel, lager du et hull i den 20 mm tykke tettemassen. Kniv eller hullsag/hulljern gjør nytten. Hullet må være stort nok til kabelen pluss en krets med hylser rundt.

Er det snakk om å fjerne eller bytte ut en kabel, skjærer du bort nok tettemasse til å kunne fjerne støttehylsene rundt kabelen. Her er en lang nebbtang et anvendelig verktøy. Husk at hylsene kan brukes på nytt og ikke skal kastes. Nå kan kabelen trekkes ut.

Nyttig lesing: Levetidskostnader for rør- og kabelgjennomføringer om bord 

 

Rengjøring av kabelgjennomføringen er viktig

Trekk ny kabel og dytt på plass de gamle hylsene. Har den nye kabelen mindre diameter, vil du se at det er behov for flere hylser. Hvis ingen ny kabel skal inn, erstatter du åpningen med nye hylser.

Sørg for å dekke hele det aktuelle arealet, slik at hylsene sitter trangt og kompakt mot hverandre og at de komprimeres godt mot kabelen. Dette er selve forskalingen og armeringen for tettemassen i installasjonen - og avgjørende for å kunne oppta bevegelser og motstå trykk.

Før tettemassen påføres, må evt. denne åpningen rengjøres med rødsprit, aceton, bremserens eller et lignende oksiderende middel som er fettoppløsende og ikke etterlater smuss eller støv. Rengjør også fremsiden av hylsene. Hensikten er å gi best mulig vedheft for den nye tettemassen.

Fyll igjen de åpne partiene med ny tettemasse.

Når denne er klar og herdet, vil utbedringspunktet holde like tett som øvrig installasjon.

Oppsummert er Nofirno en kabelgjennomføring som gjør både vedlikehold og revisjon til overkommelige oppgaver.

Se flere detaljer om våre løsninger her.

Ta gjerne kontakt med vår fagressurs på området.

 

Du finner flere detaljer i denne sjekklisten:

Click me

Jon Øyvind Hansen's photo

Jon Øyvind Hansen

Jon er administrerende direktør i CSD Sealing Systems og fagansvarlig for markedsområdene Maritim og Offshore. Han har bakgrunn fra maritim industri, som salg- og markedssjef hos Kumera (produsent av skipstransmisjoner), samt markedsdirektør i Norwegian Maritime Exporters Association (NME). Jon er utdannet i salg, marked, strategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI.