Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Valg av løsning for å sikre rør- og kabelgjennomføringer påvirker TCO på prosjektet, inkludert tid og timepris på montering.

TCO: Kabel- og rørgjennomføringer med lang levetid om bord

21.02.2024

Av Jon Øyvind Hansen

Kabel- og rørgjennomføringer på skip og havinstallasjoner er utsatt for store påkjenninger. Riktige løsninger gir lang og problemfri levetid. Velger du feil, kan TCO bli høy.

Den såkalte «total cost of ownership», TCO eller eierskapskostnaden, er noe alle parter i prosjektet bør ta hensyn til. Årsaken er at beslutninger tidligere i prosjektet har konsekvenser for de neste stegene, fra planlegging og montering til drift og vedlikehold.

Relevante punkter underveis i byggingen er:

  • Planlegging og design
  • Logistikk
  • Monteringstid
  • Drift, vedlikehold og revisjoner
  • Revisjoner
  • Compliance

Planlegging og design av kabel- og rørgjennomføringer

Hvor detaljert du må planlegge gjennomføringene i designfasen påvirker hvor mye innsats du må legge inn. Noen løsninger krever et visst areal i hver skott- eller dekksgjennomføring, og med rammebaserte konstruksjoner må stål-delene tilpasses i hver eneste gjennomføring.

Andre løsninger krever minimalt med areal. Ett alternativ er basert på en silikon- og gummilegering som i større grad kan tilpasses miljøet det skal installeres i. Med andre ord: Enklere planlegging fordi det er enklere å tegne dem inn. Samtidig gir det mer plass ved senere behov for å utvide infrastrukturen om bord.

Velger du en slik løsning, har det effekt videre i prosjektet: Montørene trenger mindre opplæring, revisjoner går raskere, og det gir minimalt med vedlikeholdskostnader i driftsfasen.

Ta gjerne kontakt her for å diskutere ditt prosjekt.

 

Montering av kabel- og rørgjennomføringer

Kostnadene knyttet til montering handler i hovedsak om tidsbruk og timepris på montør. For en rammebasert løsning kan det medføre noe mer tid på levering av tilpassede rammer som skal sveises fast i gjennomføringen.

Med den silikon- og gummibaserte løsningen Nofirno med hylser og sealant, kan verftet selv tilvirke rammer og briller av tilgjengelig materiale underveis i monteringen.

Med en erfaren montør er det liten forskjell i tidsbruk når alle komponentene først er på plass. Vår løsning krever imidlertid ingen formelle kvalifikasjoner. Det åpner for å benytte montører med en lavere timepris, uten at det går på bekostning av de strenge kravene til rør- og kabelgjennomføringer på skip og offshore-installasjoner.

 

Drift og vedlikehold av kabel- og rørgjennomføringer

Når installasjonen er i drift, vil revisjonsmetode og vedlikeholdsbehov påvirke TCO. En effektiv kabelgjennomføring er fullstendig vedlikeholdsfri når den blir montert i tråd med leverandørens anvisning. Støttehylser og sealant holder stand mot vann, brann, gass og UV i minst 50 år. Offshore ligger kravet gjerne på 35 år.

Rammebaserte løsninger kan ha en tendens til å løsne i boltene over tid på grunn av temperaturendringer og skrogbevegelser. Da må kyndig personell om bord for å etterstramme og sjekke for lekkasjer.

Revisjon av en Nofirno kabelgjennomføring er lite arbeidskrevende. Å fjerne, erstatte eller legge til kabler kan gjennomføres uten å påvirke den øvrige installasjonen – det vil si at det ikke er behov for å åpne hele gjennomføringen. Ved eksempelvis utskifting av en kabel, skjærer du løs tettingen rundt kabelen, trekker den ut, trekker gjennom den nye og forsegler mot eksisterende sealant.

Med arealeffektive løsninger er det også mer smidig å planlegge og installere nye kabler og rør ved behov for utvidelser.

Les mer: Enklere design og installasjon

 

Regelverket for kabel- og rørgjennomføringer

Reglene for kabel- og rørgjennomføringer på skip og flytende installasjoner krever at alt er på stell til enhver tid. Dette blir også kontrollert. IACS’ regler pålegger verft, rederi og operatør å kontrollere og dokumentere at vanntette kabelgjennomføringer på skip og mobile offshore-installasjoner (MOU) blir installert, modifisert og vedlikeholdt i tråd med produsentens krav.

Derfor er det en fordel å benytte en løsning som er ukomplisert å montere og som ikke trenger vedlikehold.

Hensikten med regelkravene er økt sikkerhet. Tidligere kunne man dessverre finne en snarvei forbi formelle vedlikeholdskrav. Nå må de overholdes og kan medføre ekstra arbeid og kostnader dersom valgt løsning krever omfattende ettersyn og vedlikehold..

Les mer: Nye krav til godkjente gjennomføringer

 

Bedre for alle å avklare TCO

For å oppsummere, er det innlysende å vurdere TCO i ethvert prosjekt. Det er rett og slett er fair play overfor de som har ansvaret senere i forløpet.

Det er imidlertid ikke alltid selvsagt hva som påvirker kostnadsbildet fremover, men her har du fått en pekepinn. Se flere detaljer om våre løsninger.

Lykke til!

Ta gjerne kontakt her for å diskutere dine behov

Du kan også laste ned denne:

Click me

Denne artikkelen ble publisert første gang 14. mars 2023 og er senere oppdatert.

Jon Øyvind Hansen's photo

Jon Øyvind Hansen

Jon er administrerende direktør i CSD Sealing Systems og fagansvarlig for markedsområdene Maritim og Offshore. Han har bakgrunn fra maritim industri, som salg- og markedssjef hos Kumera (produsent av skipstransmisjoner), samt markedsdirektør i Norwegian Maritime Exporters Association (NME). Jon er utdannet i salg, marked, strategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI.