Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Tetting av rørgjennomføring i yttervegg krever vedheft og kompresjon, men ikke presisjon.

Slik installerer du en rørgjennomføring i yttervegg

3.11.2021

Av Bjørn Erik Skahjem

Tetting av en rørgjennomføring mot vann, gass og fysiske belastninger fra temperatur, trykk og bevegelser krever ikke millimeterpresisjon. La oss gå gjennom de grepene som må til i en installasjon av ulike rør.

Utgangspunktet her er å tette en rørgjennomføring i yttervegg mot terreng. Det vil si at rørene vil bli tildekket av masser på utsiden. Tettingen kan utføres fra innsiden og utsiden av veggen, så man står fritt til å velge ut fra praktiske hensyn.

Nofirno-løsningen med hylser og tettesmasse er basert på silikongummi og fungerer med alle typer rør, uansett materiale. Rør med ulik diameter kan gå i samme gjennomføring. Om det er en kjerneboring eller rektangulær utsparing i betongen spiller heller ingen rolle - fremgangsmåten er den samme.

Tips:

Det er ikke behov for å være nøyaktig med plassering av rørene i gjennomføringen. Det er heller ikke krav om at rørene må stå vinkelrett, men kan tvert imot føres med ulike vinkler. Med andre ord er dette en mer fleksibel løsning enn eksempelvis kompresjonsbaserte løsninger eller pakninger. Årsaken er at hylsene og tettemassen av silikongummi er fleksible,så tettingen tilpasses gjennomføringen fremfor at gjennomføringen må tilpasses tetteløsningen.

. Vær imidlertid nøye med at det er plass til hylser mellom rørene og mellom rør og betong. Vi anbefaler 20 mm minimum avstand, for ellers kan det være tungt å føre inn hylsene og være sikker på at tettemassen får heft mot alle flater.

Klikk for å laste ned whitepaper om forsvarlig tetting av rør-  kabelgjennomføringer.

Rengjøring og kompresjon

Tette-jobben begynner når rørene er ført gjennom. Start med å rengjøre flatene i hullet eller utsparingen der tettemassen skal få heft; 20 mm dybde fra der det flukter med veggen. Partikler, smuss og andre urenheter må bort. Hvis det er porer med støv som er vanskelig å få ut, kan det være behov for en primer/støvbinder. Ta kontakt med oss for hva man bør bruke, for ikke alle primere er kompatible med alle produkter.

Godkjente rengjøringsmidler er de som er fettoppløselige, som fordamper og ikke etterlater urenheter. Det kan være både på flaske eller wipes.

Nå legger du gummihylser i alt ledig areal rundt og mellom rørene i gjennomføringen. Fyll dem slik at de foreløpig står 10-20 mm ut av åpningen, da det vil gjøre det lettere å pakke det tett før de skal skyves inn.

Åpningen skal fylles fullstendig slik at hylsene får god kompresjon mot hverandre, mot overflaten i åpningen og mot rørene. Hvis du klarer å presse enn en ekstra hylse ved å komprimere de rundt, skal du gjøre det. Dette skaper den kompresjonen som må til for at hylsene skal fungere som forskaling og armering for tettemassen.

Installasjon hylser

Dytt inn så mange hylser som du klarer, fordi kompresjonen mellom hylser, rør og flaten i rørgjennomføringen skaper den nødvendige stabiliteten.

God vedheft i rørgjennomføringen

Hold endeflaten på hylsene rene for smuss, ellers må du rengjøre også disse.

Nå skal hylsene skyves inn i gjennomføringen slik at det blir 20 mm dybde inn til hylsene. Dette er for å gi nødvendig plass til tettemasse. Bruk en plankebit markert med 20mm avstand eller hendene. Juster gummihylsene med en nebbtang ved behov for å gjøre dem jevne, og mål deretter 20 mm avstand til kanten. Deretter påfører du tettemasse ved hjelp av en silikonpistol med høy kraftutveksling, eller med en elektrisk fugepistol. Oppgaven er i prinsippet enkel, men massen er tyktflytende og derfor krevende å presse ut med en manuell skjelettpistol.

Fyll hele den 20 mm dype åpningen med tettemasse og ha litt overfylling. Sprøytedysen trenger ikke legges nedi gummihylsene. Tettemassen påføres bare over, men man bruker en fuktig klut etter påføring der man klapper hardt ned på tettemassen så den binder seg ned i hver hylse og til alle overflater.

Glatt gjerne over med såpevann på hendene hvis det er behov for en pen visuell finish.

Riktig tettemasse i rørgjennomføring

Du bør ikke falle for fristelsen til å bruke en vilkårlig tettemasse. Nofirnos egen masse er utviklet for å være elastisk nok til å oppta vibrasjoner og bevegelse i gjennomføringen. Samtidig skal den være kompakt nok og ha nok vedheft til å holde rørene på plass.

En strekkprosent på 196 og Shore A (hardhet) på 45 gjør at tettemassen takler gjentatte strekk, utvidelser og komprimeringer, og den vil fungere som et strikk fremfor en tyggegummi.

Herdeprosessen ved tetting av rørgjennomføring

Installasjonen tåler eksponering for både vann og gass umiddelbart, men må herde før den tåler å bli utsatt for trykk. Full herding må til for å oppnå full trykkmotstand. Fyllmasse mot ytterveggen kan du legge på uten opphold, men du må sørge for støtte oppunder rørene for å være trygg på at press fra fyllmasse ikke river opp tettingen.. Hvis fyllmasser legges på like etter at tettingen er utført, må det sikres med plate foran slik at masser ikke kan punktere tettingen. Og du må være trygg på at det ikke fyller seg opp med vanntrykk på 3-4 dager (avhengig av trykk).

Herdetid er 2 mm pr. døgn under normal luftfuktighet.

Når du har fått litt trening, kan du regne med å bruke ca. et halvt til ett minutt pr. cm i diameter på tetting av rørgjennomføringen ved bruk av Nofirno.

Her finner du en illustrert monteringsveiledning (pdf).

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med våre fagressurser.

Ønsker du å gå mer i dybden på tetting av kabel- og rørgjennomføringer?

New call-to-action

Bjørn Erik Skahjem's photo

Bjørn Erik Skahjem

Bjørn Erik er salgs- og markedssjef i CSD Sealing Systems, hvor han har ansvaret for etablering og betjening av markedsområdet Bygg og Anlegg. Bjørn har en bachelor i økonomi og ledelse og bakgrunn fra økonomisk analyse, megling og handel av finansielle instrumenter. Han har også hatt rollen som KAM/rådgiver i software- og rådgivningsselskap innen kjemiske produkter.