Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

En rekke med Nofirno kabelgjennomføringer i murvegg.

Elektro: Slik gjør du endringer i en kabelgjennomføring i yttervegg

3.04.2024

Av Bjørn Erik Skahjem

Når du skal trekke ny, bytte ut eller fjerne en kabel i en Nofirno kabelgjennomføring i yttervegg, er det noen enkle grep en elektriker bør kjenne til. Se videoveiledningen.

Fremgangsmåten er i prinsippet den samme om gjennomføringen går i en utsparing eller kjerneboret hull i betongvegg eller det er snakk om et trekkerør. Her tar vi for oss kabelgjennomføring som møter terrenget utenfor.

Ikke alle har massiv erfaring med hylser og tettemasse fra Nofirno. Hvis du skal gjøre endringer i en slik installasjon og ikke har kjennskap til den fra før, kan litt input i forkant være nyttig.

Så du denne? Slik installerer du en kabelgjennomføring

 

Åpne kabelgjennomføringen

Tettingen er bygget opp av en «forskaling» av silikongummibaserte hylser forsynt med en spesialutviklet tettemasse eller sealant. Sammen sørger de to elementene for en stabil og sterk tetting som holder unna for både vann, gass, brann og gnagere.

Når du skal gjøre endringer i en slik installasjon, lager du et hull i den 20 mm tykke tettemassen. Bruk hullsag/hulljern eller en kniv. Du vil kjenne en forskjell i motstand når du når frem til hylsene. Skal du trekke gjennom en ny kabel, lager du et hull i tettemassen som er stor nok til kabelen og en krets med hylser rundt.

Klikk for å laste ned whitepaper om forsvarlig tetting av rør-  kabelgjennomføringer.

Gjenbruk av Nofirno-hylser i gjennomføringen

Er det snakk om å fjerne eller bytte ut en kabel, frigjør du et område som gjør det mulig å trekke ut hylsene rundt den gamle kabelen. Disse kan brukes på nytt og skal ikke kastes.

Det skal fortrinnsvis ligge en trekkesnor tilgjengelig i tettingen ved at den er koblet til en strips som er ført gjennom.

Ikke skjær ut et større område med tettemasse enn nødvendig. Det reduserer behovet for ny masse når ting skal på plass igjen.

Tips:

Bruk en lang nebbtang til å trekke ut hylsene. Flere hylser henger gjerne sammen ved første gangs montering, men de kan trekkes løs enkeltvis med håndkraft: Rotér nebbtangen, så løsner bindingen til andre hylser, og du kan trekke ut.

Sjekk gjerne denne videoen for veiledning om revisjon av Noforno kabelgjennomføring:

 

Nofirno-hylser gir styrke i kabelgjennomføringen

Ta deretter ut den gamle kabelen og trekk den nye. Dytt på plass de gamle hylsene. Har den nye kabelen mindre diameter, vil du se at det er behov for flere hylser. Hvis ingen ny kabel skal inn, erstatter du åpningen etter den gamle med nye hylser.

Sørg for å dekke hele det aktuelle arealet, slik at hylsene sitter trangt og kompakt mot hverandre og at de komprimeres godt mot kabelen. Dette er selve forskalingen og armeringen for tettemassen i installasjonen - og avgjørende for å kunne oppta bevegelser og motstå trykk.

Du skal være varsom med å plassere kabelen ut mot kanten av gjennomføringen. Så lenge det er plass, sørger du for å ha en hylsebredde mellom kabel og innsiden av gjennomføringen – eller trekkerøret, hvis det er dette du jobber med.

Tips:

En reserveløsning er å splitte en hylse og tre den rundt kabelen for å få noe avstand.

Slik avstand er nødvendig for å sikre god nok tetting mot væske og gass. Kabel rett mot veggen av gjennomføringen øker risikoen for at tettemassen ikke kommer til godt nok over alt og vil høyst sannsynlig ikke bli tett.

.

Valg av tettemasse i kabelgjennomføring

Med kabel og hylser på plass, gjør du rent innsiden av hullet der du har fjernet tettemasse. Bruk et oksiderende middel som er fettoppløsende og ikke etterlater smuss eller støv. Rødsprit, aceton og bremserens er alle egnet. Rengjør også fremsiden av hylsene. Hensikten er å gi best mulig vedheft for den nye tettemassen.

Fyll igjen de åpne partiene med ny tettemasse. Dersom det skulle vært brukt noe annet enn den spesialutviklede massen Nofirno, må det hele byttes ut. Årsaken er at en annen vilkårlig tettemasse fjerner løsningens dokumenterte egenskaper.

Nofirno er også en tettemasse spesielt designet for å tåle de store og mange påkjenningene den utsettes for i en kabelgjennomføring:

  • Temperatursvingninger
  • Strekk
  • Bevegelse/Vibrasjoner
  • Trykk

Når den nye massen er herdet, vil kabelgjennomføringen ha den samme styrken som før.

Her finner du en mer detaljert og illustrert monteringsveiledning (pdf).

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med våre fagressurser.

Ønsker du å gå mer i dybden på tetting av kabel- og rørgjennomføringer? Ta en kikk på denne:

New call-to-action

Bjørn Erik Skahjem's photo

Bjørn Erik Skahjem

Bjørn Erik er salgs- og markedssjef i CSD Sealing Systems, hvor han har ansvaret for etablering og betjening av markedsområdet Bygg og Anlegg. Bjørn har en bachelor i økonomi og ledelse og bakgrunn fra økonomisk analyse, megling og handel av finansielle instrumenter. Han har også hatt rollen som KAM/rådgiver i software- og rådgivningsselskap innen kjemiske produkter.