Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Tetting av kabelgjennomføringer med byggskum, vanlig branntetting, støp eller andre uegnede løsninger fører til store skader på kumsystemer og tilhørende infrastruktur.

Slik forhindrer du at trekkerør frakter vann, gass og gnagere inn i bygget

9.07.2021

Av Bjørn Erik Skahjem

Vann og gass ligger naturlig i grunnen, mens kum-systemer er som en undergrunnsbane for gnagere. Sammen forårsaker de hvert år store skader og kostnader for byggherrer fordi det er benyttet byggskum, vanlig branntetting, støp eller andre uegnede løsninger for å tette innsiden av disse rørene.

Vannet klarer å finne en vei inn i kummer hvis det ikke er grundig tettet. Grunnvannet kan trenge inn gjennom bakken, men snøsmelting og kraftig nedbør skaper mer overvann enn kum-systemet klarer å ta unna. Da vil det transporters vann mellom kummene via trekkerørene. Noen av kummene er koblet til bygg, og da vil vannet finne veien dit.

De tilfeldige produktene som puttes i trekkerør tåler ikke vann, og da er skaden gjort.

Gasslekkasjer

Det er flere typer gasser man egentlig bør bekymre seg for i grunnen, som den eksplosive og brannfarlige metanen eller den svært giftige hydrogensulfiden. I byggteknisk forskrift Tek17 er det bare radon som er hensyntatt.

Likevel tettes ikke innsiden av trekkerør med en gasstett løsning, som er et avvik.

Gnagere

Gnagere gjør stor skade på utstyr hvert eneste år. De finner ofte veien inn i bygg og anlegg via trekkerørsystemene, for der er det som oftest bare tettet med byggskum eller andre utilstrekkelige løsninger. Ironisk nok bygger gnagerne gjerne bolig av skummet som er sprøytet inn for å holde dem ute.

Dette bildet viser tydelig at byggskum ikke holder trekkerør tett mot gnagere.

Horisontale trekkerør inn i teknisk bygg - rotteavføring i rørene                                      

Varig tetting for gjennomføring

Nofirno Tettesystem er et relativt nytt produkt for bygg og anlegg i Norge og er spesielt utviklet for å tåle belastningene som oppstår på innsiden av trekkerør.

Systemet har dokumenterte egenskaper til å tåle vann- og gasstrykk, gnagere, bevegelser i røret eller kablene, UV mm. Produktet har over 50 års levetid, og det er også enkelt å fjerne eller legge til kabler ved en senere anledning.

Les mer om produktet her.

Faglig veiledning om gjennomføringer

Vi anbefaler også å ta kontakt med oss for materialberegning/pris eller generelle tips for å sikre dine trekkerør mot vann, gass eller gnagere.

Ta kontakt med oss her.

Ser du behovet for å lære om hva som står i de forskjellige regelverk/arbeidsbeskrivelser, og hvilke krav man bør sette til en gjennomføring, inkludert innsiden av et trekkerør?

Da anbefaler vi å lese vårt White Paper om temaet her.

 

Bjørn Erik Skahjem's photo

Bjørn Erik Skahjem

Bjørn Erik er salgs- og markedssjef i CSD Sealing Systems, hvor han har ansvaret for etablering og betjening av markedsområdet Bygg og Anlegg. Bjørn har en bachelor i økonomi og ledelse og bakgrunn fra økonomisk analyse, megling og handel av finansielle instrumenter. Han har også hatt rollen som KAM/rådgiver i software- og rådgivningsselskap innen kjemiske produkter.