Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Planlegging av kabelgjennomføringer på fartøy går mer smertefritt ved å velge en fleksibel løsning.

Slik beskriver du kabelgjennomføringer på skip

19.04.2023

Av Jon Øyvind Hansen

Kabelgjennomføringer kan kreve høy presisjon og detaljert planlegging med presis logistikk under byggingen av et fartøy. Elektroinstallatør får en enklere oppgave med et minst like godt resultat ved å velge en løsning med mindre krav til nøyaktighet og rom for mer tilpasning underveis.

Med utgangspunkt i skrogtegningene fra skipsdesigner, skal elektro i gang med å beskrive kabeltrekkingen til elektriske og elektroniske komponenter. Mange velger rammebaserte kabelgjennomføringer i skott og dekk, for å få frem strømkabler og signaler til steder som brua, maskinrom, lugarer etc.

Det er jo en grunn til at slike gjennomføringer er etablert i flere fagmiljøer:

  • Kjente egenskaper
  • Kjent monteringsmetode
  • Utbredt løsning

Planlegging av kabelgjennomføring

Samtidig handler det mye om gammel vane, uten egentlig å tenke over alle detaljene som må på plass for at rammebaserte kabelgjennomføringer skal oppfylle kravene. Dimensjonene til hver ramme i hver enkelt gjennomføring må planlegges, og komponenten må produseres og transporteres før den kan sveises på plass.

Dette krever grundig logistikk, med frister for produksjon og distribusjon. Du vet altfor godt hva forsinkelser i ett ledd kan føre til.

Last ned vår sjekkliste for flere detaljer om sikring av kabelgjennomføringer  på skip og offshore.

 

Rammer og sveis ved installasjon av kabelgjennomføringer

Når du beskriver denne infrastrukturen i fartøyet, står du fritt til å velge alternative løsninger. Nofirno er et eksempel, med silikon- og gummibaserte komponenter uten krav til skreddersydde og forhåndsproduserte rammer.

Naturlig nok må du angi arealet på åpningen i et skott, men omrammingen kan tilpasses omgivelsene og gjøres med sveis av tilgengelig materiale på stedet. Med andre ord enklere logistikk uten produksjon og distribusjon.

Et eksempel kan være et skott med en oval gjennomføring. Her foretas omramming med en brille fremstilt av et splittet rør og mellomliggende plater.

Ramme for kabelgjennomføring.

Skissen viser hvordan omrammingen av en kabelgjennomføring i et skott kan tilvirkes av tilgjengelige materialer på stedet.

 

Bedre arealutnyttelse i kabelgjennomføringen

Og du vil oppdaget at arealbehovet er langt mindre enn for rammebaserte kabelgjennomføringer.

Årsaken er at kablene kan plasseres mye tettere, slik at selve gjennomføringen krever mindre plass i skott eller dekk. Eller det er enklere å gi rom for fremtidige behov for mer kabling.

Les også: TCO for kabelgjennomføringer om bord

 

Enklere logistikk og økt levetid

Totalt sett er dette en løsning som gjør beskrivelsen mer takknemlig. Logistikken er mindre utfordrende, og monteringen går effektiv.

Samtidig kan du by på en bonus til rederiet i form av bedre TCO med forutsigbare driftskostnader: Levetiden er lang, og vedlikeholdsbehovet er ikke-eksisterende, så lenge installasjonen blir gjort etter anvisningene. Og disse er det jo nå påkrevd å følge

Se flere detaljer om våre løsninger her https://www.csd.no/marine-elektro-branntett

Ta gjerne kontakt med vår fagressurs på området.

Click me

Jon Øyvind Hansen's photo

Jon Øyvind Hansen

Jon er administrerende direktør i CSD Sealing Systems og fagansvarlig for markedsområdene Maritim og Offshore. Han har bakgrunn fra maritim industri, som salg- og markedssjef hos Kumera (produsent av skipstransmisjoner), samt markedsdirektør i Norwegian Maritime Exporters Association (NME). Jon er utdannet i salg, marked, strategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI.