Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Kabelgjennomføringer med silikon/gummi kan designes optimalt for det nødvendige omfanget av kabelstrekk gjennom skipet.

Skipsbygging: Bedre totaløkonomi med rett type kabelgjennomføringer

22.06.2022

Av Jon Øyvind Hansen

Med valg av rett type kabelgjennomføring om bord, vil både reder, skipsdesigner og installatør vinne tid og arbeid i alle faser av prosjektet. Det har merkbar innvirkning på nybygg- og driftsbudsjettet.

Trekking av kabler i et fartøy krever detaljert planlegging. Ved å velge den optimale kabelgjennomføringen i designfasen, vil det påvirke økonomien i hele prosjektet - fra konstruksjon til montering og senere utskifting av kabler etter sjøsetting.

I bransjen benyttes i hovedsak to typer kabelgjennomføringer, basert på henholdsvis rammer og silikon/gummi-forsegling. Her ser vi i hovedsak på silikon/gummi-løsningen Nofirno (produktlenke: https://www.csd.no/nofirno). Den består av hylser til armering og en sealant til tetting.

Underveis vil vi sammenlikne med rammebaserte løsninger der det er relevant. Her føres kablene gjennom en stålramme med gummitettinger som boltes fast.

Les også: Enklere design og installasjon av kabelgjennomføringer på skip

Designverktøy

I oppstarten av et skipsprosjekt kan du her benytte en transit-kalkulator for å beregne riktig  materiale og sikre at man gjør en transit innenfor godkjente sertifikater i hver kabelgjennomføring. Dette er et digitalt verktøy for å fastsette korrekt størrelse på gjennomføringer beregnet på Nofirno-løsningen.

Et eksempel kan være et skott der det skal passere 6 kabler på 70 mm2 og 10 kabler på 16 mm2. Transit-kalkulatoren vil melde fra hvis den skisserte gjennomføringen

  • ikke er stor nok til at en ferdig pakket gjennomføring oppfyller sertifikatkravene til branntetting A-klasse
  • ikke har plass til ekstra kabler ved senere behov (spare place)

Dermed kan du dimensjonere gjennomføringen optimalt i forhold til behov og krav. Det betyr videre at installasjonen krever så få komponenter og så lite sealant som mulig.

KALKULATOR: Her ser vi hvordan transit-kalkulatoren bistår med riktige mål og dimensjoner i en kabelgjenomføring. 

KALKULATOR: Her ser vi hvordan transit-kalkulatoren bistår med riktige mål og dimensjoner i en kabelgjenomføring. 

Det digitale verktøyet omfatter også en planleggingsassistent for utforming av de optimale gjennomføringene uten bruk av spesialbestilte komponenter fra leverandøren.

Et typisk eksempel er en såkalt brille fremstilt ved å sveise sammen tilgjengelige stål-komponenter av rør og plater.

Effektiv installasjon av kabelgjennomføringer

Når skroget er klart for installatør, kan trekking av kabler ta til umiddelbart. Med en rammebasert løsning med bolter, kan det være behov for å sveise på plass egne rammer først.

Installasjonen går raskt, med hylser og sealant i hver gjennomføring. Dette kan utføres av én medarbeider. Og enda et økonomisk poeng: Her er ikke installatør avhengig av å sette inn en elektriker. Med rett (og kort) opplæring, klarer enhver å pakke kabelgjennomføringen på riktig måte.

Montøren risikerer ikke å tape verdifull tid på en ekstra tur til grossist ved en liten bom på hylsestørrelsen. Kabelhylsene er splittet på langs, og du smetter dem rundt hver kabel for å sikre tetting og stabilitet. Hylser som strengt tatt er for store, kan likevel sikre et tilfredsstillende resultat. Men vær klar over at for små hylser på en kabel vil sprike og gi fare for temperaturoverføringer.

Les også: Enklere design og installasjon

Enkel logistikk

Når kabelgjennomføringene er pakket ferdig, innfrir de alle nødvendige krav til UV- og saltvannsbestandighet og ikke minst tetting mot brann, gass og vann. Det er med andre ord ikke behov for ulike varianter av kabelgjennomføringer for å innfri på de ulike kravspesifikasjonene om bord.

Verftet kan effektivisere ved å benytte kun ett produkt for både kabel- og rørgjennomføring. I hovedsak er det de samme komponentene til begge. På kabelgjennomføringer er det kun de nevnte kabelhylsene (splittet hylse rundt hver kabel) som kommer i tillegg. Ellers er det fyllehylser og sealant på begge typer gjennomføringer.

Raske revisjoner

I skipets levetid er det naturlig at kabler byttes ut eller at nye installasjoner krever trekking av flere kabler. Ved slike revisjoner er det enkelt å åpne en del av gjennomføringen, nok til å få ny kabel gjennom.

Montør supplerer med eventuelt nødvendige støttehylser og noe sealant. Ny sealant herder til den eksisterende. I sum er det behov for et minimum av hylser og sealant.

Les mer om monteringsdetaljene her.

Vedlikeholdsfri kabelgjennomføring

En rammebasert kabelgjennomføring med stål, gummi og bolter krever ettersyn for å unngå lekkasjer. Blant annet vil varmeutvikling i kablene og bevegelser i skipet gi behov for etterstramming av bolter. Og en mekanisk tilstramming kan forårsake skader på kablene over tid.

Silikon/gummi-løsningen har ikke behov for ettersyn og er helt vedlikeholdsfri. Bevegelser påvirker ikke tettingen, og kablene utsettes ikke for kompresjon og deformering. I praksis vil installasjonen fungere i hele konstruksjonens levetid.

Oppsummert er vi at bruk av en optimal kabelgjennomføring i fartøyet kan gi gode effekter på flere områder, og som alle har effekt på budsjettene.

 

Se flere detaljer om våre løsninger her.

Ta gjerne kontakt med vår fagressurs på området.

 

Jon Øyvind Hansen's photo

Jon Øyvind Hansen

Jon er administrerende direktør i CSD Sealing Systems og fagansvarlig for markedsområdene Maritim og Offshore. Han har bakgrunn fra maritim industri, som salg- og markedssjef hos Kumera (produsent av skipstransmisjoner), samt markedsdirektør i Norwegian Maritime Exporters Association (NME). Jon er utdannet i salg, marked, strategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI.