Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Servicebåt i høy sjø ved havvindanlegg.

Skip/Offshore: Skjerpede krav til vanntette kabelgjennomføringer

31.05.2024

Av Jon Øyvind Hansen

Tre år er gått siden det kom formelle krav til å sikre vanntette kabelgjennomføringer om bord. Verft, rederi og operatør er pålagt å kontrollere og dokumentere at de blir installert, modifisert og vedlikeholdt i tråd med produsentens retningslinjer. Har du fulgt opp?.

Årsaken til at kabelgjennomføringer ikke holder tett finner vi ikke alene i produkter eller løsninger. Det handler om feil metode ved installasjon, modifisering og som følge av manglende fokus på dokumentasjon. Det gjelder spesielt begrensninger og tilleggsisolering ved enkelte av gjennomføringsproduktene som benyttes i skott eller dekk offshore og på skip.

Dette er alvorlig fordi en utett gjennomføring betyr både brudd på branntettingen og fare for at vann og gass kan slippe gjennom. Følgene av dette kan være katastrofale.

Derfor bør klasseselskapenes organisasjon IACS ha honnør for sitt arbeid med de nye reglene. Dette skal bidra til at vanntette kabelgjennomføringer faktisk holder den kvaliteten de er konstruert for.

Les også: Bedre totaløkonomi med riktig type kabelgjennomføringer

 

Eget register for kabelgjennomføringer

De nye reglene er en del av såkalte Unified Requirements, felles krav utstedt av IACS og satt i verk av det enkelte klasseselskap.

Kortversjonen av reglene er at:

  • et verft må dokumentere at produsentens retningslinjer er fulgt ved installasjon av en kabelgjennomføring
  • et rederi eller en operatør etter overtakelse fortløpende må dokumentere utbedringer og endringer gjennom hele installasjonens levetid
  • et serviceselskap som utfører installasjon, revisjoner og vedlikehold skal være godkjent av et klasseselskap

I praksis betyr dette at et verft er ansvarlig for at kabelgjennomføringer blir installert på riktig måte.

Dokumentasjonen samles i et eget register kalt Cable Transit Seal Systems Register. Dette registeret skal inkluderes i Ship Construction File (SCF).

 

Typegodkjenning av kabelgjennomføringen

Noen detaljer om hva dokumentasjonen skal omfatte:

  • system for merking/identifisering av hver kabelgjennomføring
  • referanse til produsentens monteringsveiledning for hver type kabelgjennomføring
  • typegodkjenningssertifikat for hver type kabelgjennomføring
  • installasjonstegninger
  • en registrering av tilstanden til hver kabelgjennomføring etter sluttkontroll ved verftet

Et eksempel på typegodkjenningssertifikat finner du her for Nofirno.

 

Ansvaret til rederi og operatør

Når rederi eller operatør har overtatt fartøy eller offshore-installasjon, skal eksempelvis utskifting av en kabel i en gjennomføring utføres av en serviceoperatør med dokumentert kompetanse.

Endringen skal logges i registeret.

 

Inspeksjon av kabelgjennomføring

Klasseselskap skal foreta inspeksjoner hos produsentene for å sikre at ting blir produsert i henhold til standarder. Her er samsvarsdokumentasjon avgjørende, som dette Certificate of constancy of performance for vår løsning Nofirno.

Kabelgjennomføringer skal inspiseres etter installasjon, med blant annet trykktesting. Og når fartøy eller offshoreinstallasjon er kommet i drift, skal det foretas inspeksjoner med jevne mellomrom.

Trolig vil det bli en del av arbeidslisten når inspektører foretar klassing av fartøyet. Da er det snakk om visuell sjekk der det lar seg gjøre, i tillegg til en gjennomgang av registeret. Også slike inspeksjoner skal logges i registeret.

Les gjerne: Enklere design og installasjon av kabelgjennomføringer på skip

 

Detaljer om de nye IACS-reglene

Hvis du ønsker å se på detaljene i de nye reglene, finnes de hos IACS. Vi har også lagt dem tilgjengelig hos oss.

Detaljer om inspeksjoner finner du også hos IACS, og vi har dem tilgjengelig her. Se tabell 1 pkt. 8.6.

Endringene i regelverket trådte i kraft allerede sommeren 2021 for skipsverft og rederier/operatører.

 

Regler gir sikrere kabelgjennomføringer

Etter hvert som disse kravene får satt seg, bør vi se en merkbar bedring i kvaliteten på kabelgjennomføringer. Det gjelder både nyinstallasjoner og utbedringer, endringer og vedlikehold. Årsaken er at alle parter blir nødt til «å følge boka», og det blir ikke rom for å ta snarveier som i teorien gir tids- og budsjettgevinst.

Her er Nofirno et godt eksempel.

Dette er en kabelgjennomføring basert på gummi og silikon som gir fullstendig tetting mot brann, gass og vann. Den er vedlikeholdsfri og varer like lenge som fartøyet eller offshore-installasjonen selv. Høy strekkfasthet og montering uten rammer og bolter sørger for at kablene ikke belastes med kompresjon ved bevegelse og temperaturendringer.

Nyttig lesing: Fleksibel metode for kabelgjennomføring på skip

 

Riktig installasjon av kabelgjennomføringer

En avgjørende forutsetning for å oppnå disse egenskapene er at installatør benytter originale komponenter og den tetningsmassen som er utviklet for nettopp dette formålet. Ellers vil man ikke oppnå det ekstreme vedheftet som gir nettopp den tette gjennomføringen.

I de tilfellene vi opplever kabelgjennomføring som ikke holder tett, er det gjort installasjoner som ikke «følger boka». De fleste leverandørene av ulike løsninger i vår bransje er klar over utfordringer som dette.

Nettopp derfor er de nye reglene fra IACS nødvendige.

 

Se flere detaljer om våre løsninger her.

Ta gjerne kontakt med vår fagressurs på området.

Click me

Denne artikkelen ble publisert første gang 12. oktober 2022 og er siden oppdatert.

Jon Øyvind Hansen's photo

Jon Øyvind Hansen

Jon er administrerende direktør i CSD Sealing Systems og fagansvarlig for markedsområdene Maritim og Offshore. Han har bakgrunn fra maritim industri, som salg- og markedssjef hos Kumera (produsent av skipstransmisjoner), samt markedsdirektør i Norwegian Maritime Exporters Association (NME). Jon er utdannet i salg, marked, strategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI.