Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Installasjon og endringer av kabelgjennomføringer på skip og offshoreinstallasjoner må innfri strengere krav i nye regler.

Skip/Offshore: Nye krav til godkjente kabelgjennomføringer

12.10.2022

Av Jon Øyvind Hansen

Verft, rederi og operatør er nå pålagt å kontrollere og dokumentere at vanntette kabelgjennomføringer på skip og mobile offshore-installasjoner blir installert, modifisert og vedlikeholdt i tråd med produsentens retningslinjer. Dette bidrar til å øke sikkerheten om bord.

Dessverre opplever vi at kabelgjennomføringer ikke holder tett. Årsaken ligger ikke i produkter eller løsninger, men i feil metode ved installasjon eller ved modifisering av en gjennomføring i skott eller dekk.

Dette er alvorlig fordi en utett gjennomføring betyr både brudd på branntettingen og fare for at vann og gass kan slippe gjennom. Følgene av dette kan være katastrofale.

Derfor bør klasseselskapenes organisasjon IACS ha honnør for sitt arbeid med de nye reglene. Dette bør bidra til at vanntette kabelgjennomføringer faktisk holder den kvaliteten de er konstruert for.

Reglene gjelder for fartøy og flyttbare/mobile offshoreinstallasjoner (MOU) der det er inngått byggekontrakt f.o.m. 1. juli 2021.

Les også: Bedre totaløkonomi med rett type kabelgjennomføringer

Eget register for kabelgjennomføringer

De nye reglene er en del av såkalte Unified Requirements, felles krav utstedt av IACS og satt i verk av det enkelte klasseselskap. Selskapene er i gang med denne prosessen.

Kortversjonen av reglene er at:

  • et verft må dokumentere at produsentens retningslinjer er fulgt ved installasjon av en kabelgjennomføring
  • et rederi eller en operatør etter overtakelse fortløpende må dokumentere utbedringer og endringer gjennom hele installasjonens levetid
  • et serviceselskap som utfører installasjon, revisjoner og vedlikehold skal være godkjent av et klasseselskap

I praksis betyr dette at et verft er ansvarlig for at kabelgjennomføringer blir installert på riktig måte.

Dokumentasjonen samles i et eget register kalt Cable Transit Seal Systems Register. Dette registeret skal inkluderes i Ship Construction File (SCF).

Typegodkjenning av kabelgjennomføringen

Noen detaljer om hva dokumentasjonen skal omfatte:

  • system for merking/identifisering av hver kabelgjennomføring
  • referanse til produsentens monteringsveiledning for hver type kabelgjennomføring
  • typegodkjenningssertifikat for hver type kabelgjennomføring
  • installasjonstegninger
  • en registrering av tilstanden til hver kabelgjennomføring etter sluttkontroll ved verftet

Et eksempel på typegodkjenningssertifikat finner du her for Nofirno.

Ansvaret til rederi og operatør

Når rederi eller operatør har overtatt fartøy eller offshore-installasjon, skal eksempelvis utskifting av en kabel i en gjennomføring utføres av en serviceoperatør med dokumentert kompetanse.

Endringen skal logges i registeret.

Inspeksjon av kabelgjennomføring

Klasseselskap skal foreta inspeksjoner hos produsentene for å sikre at ting blir produsert i henhold til standarder. Her er samsvarsdokumentasjon avgjørende, som dette Certificate of constancy of performance for vår løsning Nofirno.

Kabelgjennomføringer skal inspiseres etter installasjon, med blant annet trykktesting. Og når fartøy eller offshore-installasjon er kommet i drift, skal det foretas inspeksjoner med jevne mellomrom. Trolig vil det bli en del av arbeidslisten når inspektører foretar klassing av fartøyet. Da er det snakk om visuell sjekk der det lar seg gjøre, i tillegg til en gjennomgang av registeret.

Også slike inspeksjoner skal logges i registeret.

Les også: Enklere design og installasjon av kabelgjennomføringer på skip

Detaljer om de nye IACS-reglene

Hvis du ønsker å se på detaljene i de nye reglene, finnes de hos IACS.

Vi har også lagt dem tilgjengelig hos oss.

Detaljer om inspeksjoner finner du også hos IACS, og vi har dem tilgjengelig herSe tabell 1 pkt. 8.6.

Endringene i regelverket trådte i kraft allerede sommeren 2021 for skipsverft og rederier/operatører. Klasseselskapenes prosedyrer for godkjenning av servicepersonell trer i kraft juli 2023.

Regler gir sikrere kabelgjennomføringer

Når disse kravene har fått satt seg, bør vi se en merkbar bedring i kvaliteten på kabelgjennomføringer. Det gjelder både nyinstallasjoner og utbedringer, endringer og vedlikehold. Årsaken er at alle parter blir nødt til «å følge boka», og det blir ikke rom for å ta snarveier som i teorien gir tids- og budsjettgevinst.

Her er Nofirno et godt eksempel.

Dette er en kabelgjennomføring basert på gummi og silikon som gir fullstendig tetting mot brann, gass og vann. Den er vedlikeholdsfri og varer like lenge som fartøyet eller offshore-installasjonen selv. Høy strekkfasthet og montering uten rammer og bolter sørger for at kablene ikke belastes med kompresjon ved bevegelse og temperaturendringer.

Les gjerne denne: En fleksibel og effektiv metode for kabelgjennomføring på skip

Må følge boka

En avgjørende forutsetning for å oppnå disse egenskapene er at installatør benytter originale komponenter og den tetningsmassen som er utviklet for nettopp dette formålet. Ellers vil man ikke oppnå det ekstreme vedheftet som gir nettopp den tette gjennomføringen.

I de tilfellene vi opplever kabelgjennomføring som ikke holder tett, er det gjort installasjoner som ikke «følger boka». De fleste leverandørene av ulike løsninger i vår bransje er klar over utfordringer som dette. Nettopp derfor er de nye reglene fra IACS nødvendige.

Se flere detaljer om våre løsninger her.

Ta gjerne kontakt med vår fagressurs på området.

 

Jon Øyvind Hansen's photo

Jon Øyvind Hansen

Jon er administrerende direktør i CSD Sealing Systems og fagansvarlig for markedsområdene Maritim og Offshore. Han har bakgrunn fra maritim industri, som salg- og markedssjef hos Kumera (produsent av skipstransmisjoner), samt markedsdirektør i Norwegian Maritime Exporters Association (NME). Jon er utdannet i salg, marked, strategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI.