Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Skip med rødt skrog under bygging med stor kran til venstre.

Skip: Kabelgjennomføringer som kan justeres i hele byggeprosessen

13.12.2023

Av Jon Øyvind Hansen

Nybygging av skip har en stram tidsplan, og justeringer tett opp mot ferdigstillelse er en stressfaktor. Tips: Bruk kabelgjennomføringer som gjør det mulig å tilpasse kabelstrekk i hele byggeperioden uten å kaste om på nærliggende installasjoner.

Du kjenner nok igjen situasjonen, der rederen kan påvirke i en hektisk innspurt i byggeprosessen: En ekstra signalkabel må på plass dagen før dåpen! Dessverre, sett med elektrikers øyne, er det svært ofte at det dukker opp ekstra krav eller behov underveis, fra reder eller den som skal hyre fartøyet.

Med enkelte typer kabelgjennonføringer kan dette være en utfordring:

  • Er det plass til en ekstra kabel?
  • Setter likevel brannkravet en brems på utvidelsen?
  • Er det tilgjengelige monteringskomponenter?
  • Er det tid nok?

Last ned vår sjekkliste for flere detaljer om sikring av kabelgjennomføringer  på skip og offshore.

 

Reserve-kabelgjennomføringer blir brukt opp

Omfanget av kabling øker i takt med mer utstyr og flere funksjoner om bord. Flere ting krever elektrisitet, og «alt» skal overvåkes. Derfor er det jo vanlig å sette av plass til eksempelvis 25 prosent flere kabler. Da skal det være rom for revisjoner gjennom skipets levetid.

Denne reserven kan bli oppbrukt på rekordtid. På et fartøy som ble bygget i Sør-Korea var det bestilt store nok kabelgjennomføringer for å ha nettopp 25 prosent «spare». I realiteten kom det etterbestillinger på løpende bånd, og reserven var brukt opp før skipet forlot verftet.

Hvordan skal du takle slike utfordringer? Svaret handler mye om valg av type kabelgjennomføringer.

En rammebasert løsning med klemhylser har et ganske lavt metningspunkt. Brannkravene begrenser hvor mange kabler du kan installere i en gjennomføring av hensyn til å skjerme mot brann mellom skottene.

Da er det tid- og arbeidskrevende å legge opp nye kabelgjennomføringer for et fåtall nye strekk. Og det kan være smått med tilgjengelig areal på skottene.

Så du denne? Monteringsegenskaper ved kabelgjennomføringer på skip

 

Tilpasset brille for kabelgjennomføring i skott..

Brille: Kabelgjennomføringer kan lages av tilgjengelige materialer som rør og tynnplater.

 

Enklere håndtering av ekstra kabelgjennomføringer

Gummi- og silikonbaserte kabelgjennomføringer fra Nofirno kan fylles med langt flere kabler. Årsaken er lengden på hylsene på 130 mm i gjennomføringen. Det har den egenskapen at branntettingen krever mindre areal, og kablene kan monteres tettere. Da skal mengden etterbestillinger være ganske drøy før du må se etter muligheter for hulltaking til ekstra gjennomføringer.

Skulle det likevel være nødvendig å etablere helt nye strekk, er ikke Nofirno så kresen på denne hulltakingen. Rammene må ikke forhåndsbestilles. Her kan du sveise på en rundt brille ved å benytte et rør. En oval brille konstrueres av to halve rør og tynnplater.

Med andre ord: Forsinkelsene kan bli minimale eller unngås helt ved å benytte tilgjengelige materialer.

 

Les også: TCO for rør- og kabelgjennomføringer om bord 

 

Praktiske tips om revisjon av kabelgjennomføringer

Nå er det ikke et ukjent fenomen at byggherre ombestemmer seg, slik at utstyr flyttes eller fjernes. Da kan det være nødvendig å legge om eller ta bort kabelstrekk.

Dette er en overkommelig oppgave med den gummi- og silikonbaserte løsningen: Du snitter opp sealanten og trekker ut kabelen som skal bort. Fyll igjen med støttehylser og forsegle området med ny sealant.

Når en ekstra kabel skal inn i en allerede installert gjennomføring, starter du på samme måte: Skjær bort sealant, fjern støttehylser for å gi plass til ny kabel. Smett en splittet hylse rundt kabelen før du fullfører trekkingen. Fyll på flere støttehylser ved behov og lukk med sealant. Nå er installasjonen like solid som før revisjonen.

Oppsummert vil en smidig kabelgjennomføring være til stor hjelp med å foreta hyppige endringer i opprinnelige kabelplaner. Redusert stressnivå gjennom hele byggeperioden.

Se flere detaljer om våre løsninger her.

Ta gjerne kontakt med vår fagressurs på området.

 

Last ned denne for et marint dypdykk i kabelgjennomføringer:

Click me

Jon Øyvind Hansen's photo

Jon Øyvind Hansen

Jon er administrerende direktør i CSD Sealing Systems og fagansvarlig for markedsområdene Maritim og Offshore. Han har bakgrunn fra maritim industri, som salg- og markedssjef hos Kumera (produsent av skipstransmisjoner), samt markedsdirektør i Norwegian Maritime Exporters Association (NME). Jon er utdannet i salg, marked, strategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI.