Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Kabelgjennomføringer med Nofirno gjennom skott om bord på skip.

Skip: Derfor oppstår det lekkasje i noen kabelgjennomføringer

22.11.2023

Av Jon Øyvind Hansen

Noen kabelgjennomføringer er gjenstridige og vil ikke holde tett gjennom skott og dekk over tid. Vannlekkasje og svikt i brannsikringen krever tiltak, men det kan by på praktiske problemer å lukke avviket. Løsningen ligger i riktig valg av type kabelgjennomføring.

Kabelgjennomføringer om bord skal holde tett mot både vann og brann. Med rammebaserte kabelgjennomføringer er det nesten normalen at det oppstår lekkasjer. Årsaken er selve konstruksjonen kombinert med egenskaper i kabelen:

Her er det klosser som klemmes fast i en ramme. Konstruksjonen lukkes med mekanisk tilstramming, og det oppstår ofte lekkasjer i et hjørne hvis den runde eller rektangulære hulltakingen i skott eller dekk ikke er helt presis.

Rundt hver kabel er det en gummiforing med tilnærmet samme størrelse som kabelen – men foringen er kanskje ikke alltid helt nøyaktig tilpasset den enkelte kabeldimensjon.

Da er det behov for å stramme til grundig for at hver gjennomføring skal bli tett. Det fører gjerne til deformering av kablene. Når disse utvider seg og krymper i takt med temperatursvingninger under bruk, vil det oppstå en glipe.

Da er brannsikringen brutt. Samtidig åpner det for vann- og gass inntrengning.

 

Last ned vår sjekkliste for flere detaljer om sikring av kabelgjennomføringer  på skip og offshore.

 

Kabelgjennomføringer på fartøy blir ikke sjekket

Én ting er at slike lekkasjer er vanlig om bord. Mer alvorlig er det at de ikke oppdages umiddelbart. Nyere regler krever dokumentasjon på at installasjonen av kabelgjennomføringer er montert i tråd med leverandørens veiledning og deretter testet. Over tid bør det også sjekkes om gjennomføringene faktisk holder tett.

Disse kravene gjelder for nyere konstruksjoner, der det er inngått byggekontrakt fra og med 1. juli 2021.

Praksisen for de fleste fartøy er nok heller at kabelgjennomføringene sjekkes først etter at det har oppstått et branntilløp. I beste fall etter en vannlekkasje.

Ikke så sjelden kalles vi ut for å utbedre en lekkasje, og da er det gjerne i en dekksgjennomføring der lekkasjen er synlig fra innsiden.

Brudd på brannsikringen blir også avdekket ved inspeksjon. Inspektøren finner at det er trukket for mange kabler gjennom en rammebasert kabelgjennomføring, slik at den ikke innfrir kravet til brannklasse.

Les også: Vedlikehold og revisjon av kabelgjennomføringer om bord

 

Vanskelig å utbedre lekkasjer i kabelgjennomføringer

Utbedring av slike forhold kan gjøres på flere måter.

Ved lekkasje må den rammebaserte gjennomføringen byttes. I praksis er det umulig å få det tett rundt deformerte kabler, så risikoen for gjentatte lekkasjer er høy. Da må nye kabler trekkes, i tillegg til utskifting av kabelgjennomføringen.

Ved brudd på brannklasse, må det lages en ekstra eller en større gjennomføring for å redusere antall kabler innenfor angitt flate på skottet. Det innebærer at overskytende kabler må trekkes på nytt. I det aktuelle området kan det være brennbare stoffer som olje og diesel, og da er det utfordrende å benytte redskap som skjærebrenner. Området kan isoleres med et habitat, men det er arbeidskrevende og kostnadsdrivende.

Et annet spørsmål er om det er areal nok til å utvide eller etablere en ekstra kabelgjennomføring.

Les mer: Mindre plasskrevende kabelgjennomføringer på skip

 

Lukke avvik på kabelgjennomføringer om bord

Løsningen for begge forholdene er å bytte til kabelgjennomføringer med støttehylser og sealant i en silikon- og gummilegering. Vår variant kalles Nofirno.

Denne blir tett uansett form på hulltakingen i skott og dekk. Sealanten binder seg fullstendig til øvrige komponenter og sørger for tilstrekkelig brannsikring. Den holder tett mot vann, oljer og svekkes ikke av UV-stråling.,

Der brannklassen er brutt i en rammebasert kabelgjennomføring, vil Nofirno takle flere kabler på en mindre flate. Årsaken er en dypere installasjon som reduserer varmeoverføringen gjennom skottet.

Så du denne? Nye krav fra IACS til godkjente kabelgjennomføringer

 

Arbeid og kostnader kan øke

Kabelgjennomføringer om bord på fartøy har tradisjonelt vært en krevende installasjon, med lekkasjer og brudd på brannsikringen. Spesielt for nyere skip kan det nye regelverket medføre mye ekstra arbeid og kostnader knyttet til utbedringer og vedlikehold.

Med gummi- og silikonbaserte Nofirno-løsninger unngår du slike belastninger. Ved planlagt vedlikehold er det klokt å bytte ut rammeløsningene. Da er vedlikeholdskostnadene avverget de neste 50 årene, så lenge anvisningene følges.

Se flere detaljer om våre løsninger. Ta gjerne kontakt med vår fagressurs på området .

 

Eller fyll på med mer fagstoff i vår sjekkliste:

Click me

Jon Øyvind Hansen's photo

Jon Øyvind Hansen

Jon er administrerende direktør i CSD Sealing Systems og fagansvarlig for markedsområdene Maritim og Offshore. Han har bakgrunn fra maritim industri, som salg- og markedssjef hos Kumera (produsent av skipstransmisjoner), samt markedsdirektør i Norwegian Maritime Exporters Association (NME). Jon er utdannet i salg, marked, strategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI.