Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Havvind-plattformen Dolwin beta var blant de første som CSD leverte løsninger til, for sikring av rør- og kabelgjennomføringer. Foto: Øyvind Sætre/Aibel.

Rør- og kabelgjennomføringer på havvind-plattformer

29.03.2023

Av Jon Øyvind Hansen

Sikring av rør- og kabelgjennomføringer offshore handler om mer enn oljeinstallasjoner. Løsninger basert på gummi- og silikonhylser viser seg velegnet også i det grønne skiftet, med sikring av gjennomføringer på havvind-installasjoner.

Prinsippet er at havvind-turbinene produserer strøm, som føres i sjøkabel til en felles plattform, kalt converter station fordi den snur strømmen fra veksel- til likestrøm. Deretter føres strømmen i land med sjøkabler.

De kritiske punktene er der kablene ledes gjennom dekk eller skott i selve plattformen. Disse gjennomføringene skal tåle harde påkjenninger fra havet og værforholdene med tanke på vann, UV-stråling og bevegelse. Dette er jo flytende installasjoner. Andre egenskaper er å kunne skjerme mot varme ved brann samt utvidelser og sammentrekninger på grunn av temperaturendringer i kablene.

Last ned vår sjekkliste for flere detaljer om sikring av kabelgjennomføringer  på skip og offshore.

 

Flere leveranser

Snart 10 år er gått siden vi leverte de første løsningene for sikring av rør- og kabelgjennomføringer på havvind-anlegg ble sikret med Nofirno. Normale krav er at slike installasjoner skal tåle bevegelser, vær og temperatursvingninger i minst 35 år. Så langt har det fungert etter planen.

Nofirno har gjort jobben, og CSD har til nå levert løsninger til fem havvind-prosjekter. Ytterligere én leveranse er avklart, mens vi venter på endelig grønt lys på to til. Les videre.

 

Dolwin beta

Blant de første installasjonene som CSD deltok i, var Dolwin beta-plattformen. Den er et knutepunkt for ilandføring av strøm fra 200 havvind-turbiner utenfor kysten av Tyskland. kapasiteten er på 916 Megawatt (MW), som er omtrent det én million tyske hjem trenger.

Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Aibel og ABB, og her er noen fakta fra leverandøren Aibel:

«Dolwin beta er en nedsenkbar flytende plattform og ble bygget for en stor vindparkklynge nær Helgoland på tysk sektor av Nordsjøen. Den mottar vekselstrøm fra vindparker og konverterer den til likestrøm før den sendes til land via sjøkabler.

Selve byggingen ble gjennomført i Dubai før plattformen ankom Norge i august 2014. Prosjektet ble styrt fra Aibels kontor i Haugesund, og plattformen ble slept fra verftet og ut til DolWin-feltet sommeren 2015

 

Havvindpark i USA

Nå har vi på trappene en tilsvarende oppgave på den andre siden av Atlanteren. Den danske energi-giganten Ørsted A/S skal etablere og drive havvindparken Sunrise Wind på østkysten av USA.

Kapasiteten skal bli på 1050 MW, og prosjektet er en del av delstaten New Yorks satsing på 100 prosent grønn energiforsyning innen 2040.

Med på laget er blant annet Aker Solutions. CSD kommer inn i bildet med leveranse av løsninger for å forsegle rør- og kabelgjennomføringer inn og ut av plattformen – converter station.

Også her er det kritisk at gjennomføringer i dekk og skott innfrir på brannklasse samt værforhold. Med andre ord skal gjennomføringene forblir tette mot vann, varme og gass.

Sunrise Wind-prosjektet vil bli utviklet omtrent 48 km øst for Montauk Point of Long Island, New York.

 

Samarbeid med rådgivende ingeniør

I denne prosessen har vi jobbet tett med en rådgivende ingeniør hos en av oppdragsgiverne. Sammen har vi kommet frem til krav som må innfris og egenskaper som skal vektlegges.

Blant annet må sikringen av gjennomføringene tåle bevegelse på 20 mm i alle retninger uten å svekkes. Vi har vel allerede nevnt at dette er flytende installasjoner, og havet ligger sjelden i ro.

På den måten kombinerer vi ulike ekspertområder for å sikre best mulig kvalitet på løsningene.

 

Det grønne skiftet

Aktiviteten med utbygging av havvind er allerede høy. Med det gryende grønne skiftet, vet vi at dette bare er en sped begynnelse på en rekke utbygginger over hele verden i flere tiår fremover.

Derfor er det spennende og nyttig for CSD og ta del i slike prosjekter allerede nå. Det gjør oss i stand til å utvikle kompetanse og løsninger på et område som blir stadig viktigere.

 

Click me

Se flere detaljer om våre løsninger.

Ta gjerne kontakt med vår fagressurs på området.

Jon Øyvind Hansen's photo

Jon Øyvind Hansen

Jon er administrerende direktør i CSD Sealing Systems og fagansvarlig for markedsområdene Maritim og Offshore. Han har bakgrunn fra maritim industri, som salg- og markedssjef hos Kumera (produsent av skipstransmisjoner), samt markedsdirektør i Norwegian Maritime Exporters Association (NME). Jon er utdannet i salg, marked, strategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI.