Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Arealeffektiv kabelgjennomføring som innfrir tetthetskravene.

Mindre plasskrevende kabelgjennomføringer på skip

26.10.2022

Av Jon Øyvind Hansen

Med stadig mer elektrisk og elektronisk utstyr om bord, krever kabelføringen stadig mer plass. Derfor må skipsdesigneren hele tiden være kreativ for å finne det nødvendige arealet. Spesielt i kabelgjennomføringer i skott og dekk kan det fort bli trangt, samtidig som det er krav om å ha ledig kapasitet til fremtidige utvidelser.

Løsningen på denne utfordringen er å benytte kabelgjennomføringer som krever minst mulig areal, slik at du finner plass til flere kabler i hver gjennomføring - og likevel innfrir brannkravene om isolasjonsevne.

La oss se på de mest utbredte systemene som verftene bruker i dag: Rammebaserte løsninger der hver kabel komprimeres i en gummifôring omgitt av et lag med isolasjon. Fôringen og isolasjonen utgjør minst 3 – 4 kvadratcentimeter i tillegg til tverrsnittet på selve kabelen.

Samlet vil alle kablene i en gjennomføring bygge seg opp til en større flate som «bare» har til formål å forhindre spredning av brann, gass og vann.

Les også: Nye krav til godkjente kabelgjennomføringer

 

Mindre areal uten ramme

Et alternativt system består kun av en gummi- og silikonbasert hylse og en tilpasset sealant. Hylsen er splittet og smettes rundt hver kabel. Sealant påføres, og sammen utgjør de en armert støtte for kablene og sørger for brann-, gass- og vanntetting i kabelgjennomføringen.

Denne hylsen krever en brøkdel av arealet til en rammebasert løsning og gir rom for langt flere kabler gjennom den samme åpningen i skott eller dekk.

11 Mindre plasskrevende - Rise demo

Denne skissen illustrerer arealkravet til en henholdsvis en rammebasert (t.v.) og rammeløs kabelgjennomføring.

 

Dette krever en forklaring:

Kapasiteten utfordres i tilgjengelig areal til kabelgjennomføringene. Det omgår vi til en viss grad ved å utnytte plassen i lengderetningen. En ramme-/modulbasert løsning bygger rundt 60 mm, mens hylse- og sealant-konstruksjonen bygger 200 mm.

Isolasjonsevnen bygges altså i lengden, og kravene til å holde tett mot brann-, gass- og vann innfris uten tilleggsisolasjon utover dekks- eller skottgjennomføringene.

 

NoFirno installasjon 1NoFirno installasjon 2NoFirno installasjon 3

Bildeserien viser hvordan en gummi- og slikonbasert kabelgjennomføring utnytter tilgjengelig areal maksimalt.

 

Enklere modifisering av kabelgjennomføringer

Slik besparelse av areal har flere effekter:

Planleggingen av kabelstrekkene blir enklere. Én ting er å sette av plass til kablene som er tegnet inn fra start. I tillegg må du jo forholde deg til krav om reservekapasitet – spares - for senere utvidelser.

I tillegg vil enhver reder ha muligheten til å bytte ut og oppgradere. Her er våre løsninger Nofirno og Rise praktiske ved at det er enkelt og tidseffektivt å åpne opp deler av kabelgjennomføringen for å ta ut, erstatte eller trekke nye kabler.

Les også: Enklere design og installasjon av kabelgjennomføringer på skip

 

Fri utforming av kabelgjennomføringer

En annen effekt er at hulltakingen i skott og dekk til kabelgjennomføringene ikke må tilpasses prefabrikkerte rammer. Verftet står fritt til å utforme gjennomføringer som er mer tilpasset omgivelsene.

Ett sted kan det være hensiktsmessig med en oval gjennomføring. Andre steder vil en sirkelformet gjennomføring fungere best.

I teorien vil det også være en fordel at hulltakingen ikke er større enn strengt nødvendig for å beholde styrken i konstruksjonen.

Oppsummert kan vi trekke frem disse hovedpunktene:

  • Ramme-/modulbasert kabelgjennomføring krever mer areal for å oppnå nødvendig isolasjonsevne
  • Isolasjonsevne i lengderetningen sparer plass
  • Redusert arealbruk forenkler planleggingen
  • Redusert areal gir plass til senere utvidelser
  • Rammefri kabelgjennomføring gir mer fleksibel bruk av tilgjengelig plass til kabelstrekk
  • Rammefri løsning gir mer effektiv montasje og bidrar dermed positivt til budsjettet

Se flere detaljer om våre løsninger her.

Ta gjerne kontakt med vår fagressurs på området.

 

Jon Øyvind Hansen's photo

Jon Øyvind Hansen

Jon er administrerende direktør i CSD Sealing Systems og fagansvarlig for markedsområdene Maritim og Offshore. Han har bakgrunn fra maritim industri, som salg- og markedssjef hos Kumera (produsent av skipstransmisjoner), samt markedsdirektør i Norwegian Maritime Exporters Association (NME). Jon er utdannet i salg, marked, strategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI.