Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Byggskum er en utbredt løsning blant elektrikere for å tette trekkerør, men slipper inn både vann og gnagere.

Er du elektriker og vet at byggskum er en dårlig idé?

9.07.2021

Av Bjørn Erik Skahjem

Byggskum er en utbredt løsning blant elektrikere for å tette trekkerør – selv om det slipper inn både vann og gnagere.

Byggskum har ingenting i et trekkerør å gjøre, men det brukes der av altfor mange likevel. Hva kommer det av? Vi ser at det i spesifikasjoner ofte bare står at disse rørene skal «tettes» eller «tettes for å forhindre vann» osv. Det finnes ingen test-standard å lene seg på eller funksjonskrav å oppfylle.

Derfor blir det veldig åpent hva «tett» betyr, og byggskum er jo så veldig tilgjengelig. Og ikke minst ser det veldig tett ut når installasjonen er fersk.

Byggskum ikke egnet for trekkerør

Hvis du har fattet interesse for denne artikkelen, vet du nok at virkeligheten er en annen. Eller så har du i det minste mistanke om at byggskum er alt annet enn en fullgod løsning, men heller uegnet for trekkerør.

Innsiden av et trekkerør frakter med seg vann og gass. Hvis røret har tilknytning til åpen natur eller kum, er det også fare for at gnagere finner veien her. Dette skaper store problemer med vedlikehold når det er fylt med byggskum. «Fordelen» med byggskummet, er at det bare kan sprøytes inn så lenge man kommer til. Sprøyter man lenge nok går det både dypt og bredt.

Vann, gass og gnagere i kabel- og rørgjennomføringer

Ulempen er at det over tid oppstår problemer:

  • Det trekker vann
  • Det er ikke gasstett
  • Gnagere spiser seg gjennom byggskummet

Over tid vil slike forhold forårsake innslipp av vann og gass. Og gnagerne kan tygge videre på installasjoner når de har kommet seg inn. Alt dette er forhold som kan forårsake store ødeleggelser og gå utover et sunt innemiljø.

Når slike problemer skal utbedres, er det i tillegg veldig tidkrevende å få ut det gamle byggskummet. Dette overstiger kostnadene det innebærer å gjøre det skikkelig første gang.

Nofirno og byggskum-1

Dette bildet viser tydelig forskjellen mellom byggskum (t.h.) og et varig tettemiddel, som Nofirno.

Nofirno tåler påkjenninger i 50 år

Vi anbefaler å benytte Nofirno Tettesystem, ettersom det tetter slik det er behov for på innsiden av et trekkerør. Det er spesielt utviklet nettopp for dette, og har dokumenterte egenskaper til å tåle vann- og gasstrykk, gnagere, UV, bevegelser i både trekkerør og kabler mm. Produktet har over 50 års levetid, og det er også enkelt å fjerne eller legge til kabler ved behov for senere endringer.

For å lære mer om produktet, kan du ta en kikk på denne siden.

Ta gjerne kontakt med oss for priser og materialberegninger eller generelle tips for å sikre kabelgjennomføringer mot vann, gass og gnagere.

Bjørn Erik Skahjem's photo

Bjørn Erik Skahjem

Bjørn Erik er salgs- og markedssjef i CSD Sealing Systems, hvor han har ansvaret for etablering og betjening av markedsområdet Bygg og Anlegg. Bjørn har en bachelor i økonomi og ledelse og bakgrunn fra økonomisk analyse, megling og handel av finansielle instrumenter. Han har også hatt rollen som KAM/rådgiver i software- og rådgivningsselskap innen kjemiske produkter.