Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

FPSO-skipet Johan Castberg ved kai på Stord.

Aker Solutions: -Velger Nofirno til alle prosjekter

3.05.2024

Av Jon Øyvind Hansen

I snart ti år har Aker Solutions valgt rørgjennomføringer fra CSD Sealing Systems i sine offshore-prosjekter. Nofirno er hovedleveransen i form av løsninger, rådgivning for ingeniørene og kursing av installatørene.

Vi er på Stord, der Aker Solutions produserer og klargjør sine offshore-leveranser til nye prosjekter, oppgradering av eldre installasjoner, nye havvind-installasjoner og elektrifiseringsprosjekter. Thomas Heidenreich-Riis er Material & MTO Responsible Insulation, med ansvaret for blant annet forsvarlig installasjon av rørgjennomføringer.

— I disse rørene går det olje og gass, mens slike «sleeves» også kan brukes som trekkerør for elektrokabler. De legges gjennom brannsoner på plattformene, og da stilles det strenge krav til hva rørgjennomføringene skal tåle, med tanke på både gass- og brannkrav, forklarer Thomas.

Last ned vår sjekkliste for flere detaljer om sikring av kabelgjennomføringer  på skip og offshore.

 

Derfor Nofirno

I slike prosjekter drar han nytte av smidige løsninger og verdifull kompetanse fra CSD.

— Med Nofirno rørgjennomføringer får vi løst utfordrende omgivelser, som der rørene er umulig å legge sentrert i en gjennomføring. CSD bidrar med rask rådgivning om hvilke grep vi må ta for å få tette gjennomføringer som innfrir brannkravene, sier Heidenreich-Riis.

Thomas Heidenreich-Riis, Material & MTO Responsible Insulation, Aker Solutions.

Han har jobbet med CSD gjennom et par tiår, først gjennom en underleverandør av isolasjonsløsninger til offshore-bransjen fra rundt 2011, og med Aker Solutions fra 2015. Erfaringene har munnet ut i valg av Nofirno i alle oppdrag.

 

 

 

Rørgjennomføringer med lang levetid

Han har høstet erfaringer på prosjekter som:

  • Statfjord A og C
  • Johan Sverdrup
  • Johan Castberg
  • Njord A
  • Sunrise Wind
  • East Anglia

— På Statfjord A og C skulle vi skifte ut noen penetrasjoner under revisjonsstans, og det var behov for flere nye. Det var eldre og utdaterte gjennomføringer fra før, så vi endte opp med å bytte ut samtlige som lå i scopet vårt, og vi brukte Nofirno på alt. Dette var i begynnelsen av forrige tiår, og installasjonen fungerer fremdeles som de skal, sier materialsjefen.

Etter en tilsvarende oppgradering av Njord A, kan Equinor jobbe videre med dette feltet i 20 nye år.

— Hos Equinor ligger Nofirno inne som pregodkjent og foretrukket penetrasjonsmateriell. Det innebærer at vi til enhver tid har en prosjektspesifikasjon som angir hva vi skal bruke og hvordan vi skal bruke det, sier Thomas.

Les mer: Justering av gjennomføringer i hele byggeprosessen

 

Rørgjennomføring som demonstrerer hvordan Nofirno kan forsegle gjennomføringer der røret er ute av senter.

FLEKSIBEL: Aker Solutions verdsetter de fleksible egenskapene ved Nofirno-forseglingene, som at rør ikke må legges sentrert eller vinkelrett i en gjennomføring.

 

Nofirno sparer mye tid

Blokk- eller rammebaserte gjennomføringer er utbredt, både offshore og onshore. Hva er årsaken til at dere velger den silikon- og gummibaserte løsningen Nofirno?

— Mye fordi det er kjapt og enkelt å installere, selv om røret ikke er 100 prosent sentrert. Jeg oppfatter at du bruker for lang tid med blokkbaserte løsningene. Hvis du har en stor åpning der 20 - 40 kabler skal gjennom, så må du bygge opp individuelle klosser for hver kabel. Med Nofirno bruker vi jo støttehylser, eller sleeves, rundt rør eller kabel for at sealanten skal ha noe å støtte seg på. Det gir en smidig og tett gjennomføring i henhold til spec’en, svarer han.

— Og når jeg snakker med construction, så foretrekker de Nofirno. Den er lett å jobbe med, og det er kjapt å få gjort ferdig jobbene. I alle prosjekter har vi har vi tidspress på oss i hele forløpet, så tid er en viktig faktor - og Nofirno sparer oss for ganske mye tid.

Les også: TCO for rør- og kabelgjennomføringer

 

Umiddelbar veiledning om rørgjennomføringer

Rådgivning og kompetanse fra CSD veier også inn i vurderingene.

Når Thomas og kolleger møter på en utfordring, blir mye avklart med en telefon eller et videomøte med offshore-ansvarlig hos CSD. Han er også daglig leder i virksomheten.

— Vi forklarer situasjonen og sender over dokumentasjon med detaljer som tegninger og klassifisering. Det kan dreie seg om løsninger og beregning av materialforbruk. Da får vi raskt de svarene vi trenger fra ham, inkludert dokumentasjon på at sertifikat fremdeles er gjeldende med de modifiseringene vi må gjøre, forklarer Heidenreich-Riis.

Han understreker at slike hasteoppgaver ikke er hovedregelen.

— Noen ganger så kan ting dukke opp, og da er denne tilgangen til kompetanse uvurderlig. Imidlertid jobber vi i hovedsak mer systematisk og planlegger oppdragene sammen. Da utarbeider vi en forecast og kan varsle CSD om kommende oppgaver og bestillinger et par kvartaler frem i tid.

Les også: Vedlikehold og revisjon av rør- og kabelgjennomføringer

 

Kvinnelig montør installerer Nofirno rørgjennomføring på kurs hos Aker Academy.

NYTTIG: Både lærlinger og erfarne montører har nytte av opplæringen i installasjon av Nofirno rørgjennomføringer hos Aker Solutions.

 

Opplæring i Nofirno-installasjon

Aker Solutions bruker også kompetansen hos CSD til opplæring av egne medarbeidere. Den foregår i virksomhetens interne kompetanseenhet Aker Solutions Stord Academy. CSD står for kursingen, som består av to-tre timer teori om materialer og metode. Deretter er det praktiske oppgaver.

— På det siste kurset hadde vi en miks av erfarne medarbeidere og lærlinger, og vi har stort utbytte av dette. Undervisningen gjør at vi stiller sterkere mot prosjektene, og dette er viktig læring for lærlingene som skal ut på oppdrag, påpeker Thomas.

Han kan vise til at to lærlinger ute på et HVDC-prosjekt får gode skussmål for sine Nofirno-installasjoner.

Material-sjefen er såpass fornøyd med kursvirksomheten at han anbefaler flere Aker-enheter på Stord å kopiere opplegget.

Les også: Rør- og kabelgjennomføringer på havvindplattformer

 

Utfyller hverandre på kompetanse

Hvilke forbedringspotensial ser du etter å ha samarbeidet med CSD over to tiår?

— Ærlig talt så er det ingenting. Vi har tett og god kontakt hele veien, og offshore-ansvarlig følger opp fortløpende uansett hva vi har spurt om. Ved behov for spesialløsninger, har vi ting på plass i løpet av noen dager. Andre ganger har vi fått det på dagen hvis det haster ekstra, svarer Thomas Heidenreich-Riis.

Han beskriver CSD som en av de beste leverandørene på Aker Solutions isolasjons-prosjekter.

— Jeg kan mye om dette fagområdet, men ikke alle detaljer. En kjapp melding eller mail, så får vi svar. Det hjelper oss til å senke skuldrene, sier Thomas.

 

Her kan du laste ned vår sjekkliste for løsninger offshore og på skip:

Click me

Jon Øyvind Hansen's photo

Jon Øyvind Hansen

Jon er administrerende direktør i CSD Sealing Systems og fagansvarlig for markedsområdene Maritim og Offshore. Han har bakgrunn fra maritim industri, som salg- og markedssjef hos Kumera (produsent av skipstransmisjoner), samt markedsdirektør i Norwegian Maritime Exporters Association (NME). Jon er utdannet i salg, marked, strategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI.